0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.

Πιστοποιημένη Εκπαίδευση στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία – European Association of Psychodynamic Psychotherapy

Home / Νέα & Ανακοινώσεις / Πιστοποιημένη Εκπαίδευση στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία – European Association of Psychodynamic Psychotherapy

Περιεχόμενα

Οι Ψυχοδυναμικές θεραπείες, όπως και η κλασική ψυχανάλυση, συνιστούν προσεγγίσεις βοηθητικές για τους ανθρώπους, οι οποίες προήλθαν από τις ιδέες του Sigmund Freud, των συνεργατών και των μαθητών του. Ίσως μία τέτοια γενεαλογία θα μπορούσε να αποδοθεί σε όλες σχεδόν τις μορφές της «ομιλούσας θεραπείας» -εφόσον ακόμη και εκείνες που διαφέρουν ριζικά από τον τρόπο δουλειάς του Freud- έχουν επηρεαστεί με κάποιον τρόπο από αυτόν.

Από την ερευνητική σκοπιά, οι προσεγγίσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως ψυχοδυναμικές, σύμφωνα τουλάχιστον με τη βιβλιογραφία για τη βραχύχρονη θεραπεία, έχουν αρκετές επικαλυπτόμενες πτυχές. Οι Blagys και Hilsenroth (2000), σε μία εκτεταμένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τη συγκριτική ψυχοθεραπευτική διαδικασία, όπου εξέτασαν δεδομένα τα οποία πιστοποιήθηκαν από αρκετές μελέτες, προσδιόρισαν επτά παράγοντες οι οποίοι διακρίνουν την ψυχοδυναμική από τις γνωστικές-συμπεριφορικές θεραπείες. Οι ψυχοδυναμικές θεραπείες χαρακτηρίστηκαν από (1) την εστίαση στο συναίσθημα και τη συναισθηματική έκφραση, (2) τη διερεύνηση των προσπαθειών του πελάτη να αποφύγει συγκεκριμένα θέματα ή να εμπλακεί σε δραστηριότητες που καθυστερούν τη θεραπευτική διαδικασία (για παράδειγμα, επεξεργασία της αντίστασης), (3) την αναγνώριση των προτύπων στις συμπεριφορές, τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις εμπειρίες και τις σχέσεις του ασθενή (σχέσεις με αντικείμενα), (4) την έμφαση σε παρελθούσες εμπειρίες, (5) την εστίαση σε διαπροσωπικές εμπειρίες, (6) την έμφαση στη θεραπευτική σχέση (μεταβίβαση και θεραπευτική συμμαχία) και (7) τη διερεύνηση των επιθυμιών, των ονείρων και των φαντασιώσεων (ενδοψυχικές δυναμικές).

H τετραετής εκπαίδευση στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία χαίρει το μοναδικό αναγνωρισμένο πρόγραμμα από τη European Association of Psychodynamic Psychotherapy. 

Ο Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει ψυχοθεραπευτές, ικανούς να ασκούν την ψυχοθεραπευτική τέχνη σε ψυχοδυναμικό πλαίσιο. Η εκπαίδευση στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία προσφέρεται σε τρεις επιμέρους κατευθύνσεις, ανάλογα με τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευομένου.

Η πρώτη κατεύθυνση αφορά στην Ατομική Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία, η δεύτερη κατεύθυνση αφορά στην Ομαδική Ανάλυση & την Ψυχοδυναμική Θεραπεία Οικογένειας και η τρίτη κατεύθυνση αφορά στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιού & Εφήβου.

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να γίνει δεκτός/η ένας σπουδαστής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι να έχει ήδη ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές σε ανθρωπιστικές, κοινωνικές, φιλοσοφικές ή επιστήμες υγείας και να μην είναι κάτω των 25 ετών στο πέρας της κατάρτισής του. Ο υποψήφιος σπουδαστής υποχρεούται να καταθέσει ακριβές αντίγραφο του πτυχίου του στην γραμματεία του Κέντρου.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Πληροφορίες στο www.psychologychania.gr

Για εγγραφές

Για απορίες

Δείτε τα βιβλία μας

Βρες τον Θεραπευτή σου

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!