0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.

Εκπαίδευση στη Συνθετική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

Home / Νέα & Ανακοινώσεις / Εκπαίδευση στη Συνθετική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία
Εκπαίδευση στη Συνθετική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

Περιεχόμενα

Το Ευρωπαικό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων (ΨΚΧ)) οργανώνει για 9η συνεχόμενη χρονιά το τετραετές/πενταετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συνθετική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία.

Το πρόγραμμα τρέχει δια ζώσης & εξ αποστάσεως.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει Συνθετικούς Συμβούλους & Ψυχοθεραπευτές, ώστε μετά την αποφοίτησή τους να μπορούν να αναλάβουν ένα εύρος πελατών.

Το πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε πέντε στάδια με τελική πιστοποίηση το Δίπλωμα του Συνθετικού Ψυχοθεραπευτή.

Εμπεριέχει τη Πιστοποίηση στην Ανθρωπιστική Συμβουλευτική (1ος χρόνος), Πιστοποίηση στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική (2ος χρόνος)Δίπλωμα στη Συνθετική Συμβουλευτική (3ος χρόνος)Δίπλωμα στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία (5ος χρόνος).

Φιλοσοφία του προγράμματος:

H Συνθετική Ψυχοθεραπεία είναι μια ενοποιημένη ψυχοθεραπευτική μέθοδος που ανταποκρίνεται επαρκώς και αποτελεσματικά στις συναισθηματικές, γνωστικές και πνευματικές απαιτήσεις του ατόμου. Η Συνθετική Ψυχοθεραπεία έχεις στη βάση της τρεις βασικές προσεγγίσεις, ψυχοδυναμική, συμπεριφορική, ανθρωπιστική και τις διανθίζεις με επιπλέον τεχνικές από την κάθε μία. Η πελατοκεντρική, γκεστάλτ, ψυχανάλυση, ψυχοδυναμική, θεωρία του εγώ, ατομική θεωρία, υπαρξισμός, συνδιαλλακτική, γνωσιακή συμπεριφορική,
Κάθε μία απο τις παραπάνω προσεγγίσεις εξηγεί εν μέρει τη συμπεριφορά του πελάτη. Στόχος της θεραπείας είναι η τελική ενσωμάτωση όλων των πτυχών του θεραπευομένου από τον θεραπευτή, ώστε να επιτευχθεί η συνολική ματιά του εαυτού του από τον ίδιο τον θεραπευόμενο.

Κύριο μέλημα της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας είναι η βελτίωση του ενδοατομικό, διαπροσωπικού και συστημικού τρόπου ζωού του θεραπευομένου με τελικό στόχο τη βελτίωση του ευ ζην και της ατομικής αυτοπραγμάτωσης. Τελικός σκοπός είναι η ενσωμάτωση των πολλαπλών πτυχών του θεραπευτή καθώς και του θεραπευόμενου με στόχο την ολιστική και ενοποιημένη στάση απέναντι στο εαυτό και τη ζωή. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι απόφοιτοι θα μπορούν να εργαστούν ως Συνθετικοί Ψυχοθεραπευτές σε βραχεία & μακρά συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία.

Δίπλωμα Συνθετικής Συμβουλευτικής*
*(αναγνωρισμένο από την European Association for Counseling & την Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής)

Θεματικές Ενότητες 1ου Έτους: (Πιστοποίηση στην Ανθρωπιστική Συμβουλευτική)
Ι. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επικοινωνίας & Συνεργασίας ΙΙ. Θεωρίες Προσωπικότητας
IIΙ. Δεξιότητες Προσωποκεντρικής/Ροτζεριανής Συμβουλευτικής
ΙV. Δεξιότητες Υπαρξιακής Συμβουλευτικής
V. Συμβουλευτική Γκεστάλτ/Μορφολογική

Θεματικές Ενότητες 2ου Έτους: (Πιστοποίηση στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική)
Ι. Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική
ΙΙ.Ψυχοδυναμική Συμβουλευτική
ΙΙΙ. Επαγγελματική Συμβουλευτική & Coaching
IV. Συμβουλευτική Απώλειας & Ζεύγους
V. Συμβουλευτική Οικογένειας, Οικογενειακή Θεραπεία & Συστημικό Πλαίσιο
VI. Γνωστικός Συμπεριφορισμός & η εφαρμογή του στη Συμβουλευτική (Άγχος & Πανικός)
VII.Θετική Ψυχολογία

Θεματικές Ενότητες 3ου Έτους: (Δίπλωμα στη Συνθετική Συμβουλευτική)
Ι. Συνθετική Σκέψη & Παρέμβαση
ΙΙ. Συνθετική Συμβουλευτική
Ι. ΙΙ. Διπλωματική Εργασία
Δίπλωμα Συνθετικής Ψυχοθεραπείας*
*(αναγνωρισμένο από την European Federation of Integrative Counseling and Psychotherapy)

Θεματικές Ενότητες 4ου Έτους*:
Ι. Ψυχοπαθολογία & Ψυχοδιαγνωστική Παιδιών & Εφήβων ΙΙ. Ψυχοπαθολογία & Ψυχοδιαγνωστική Ενηλίκων
ΙΙΙ. Εισαγωγή στη Ψυχανάλυση
ΙV. Αντιμετώπιση Διαταραχών μέσω της Συνθετικής Προσέγγισης
*(Για όσους δεν είναι ψυχολόγοι, υποχρεωτικά θα πρέπει να παρακολουθήσουν τις Θ.Ε. Ψυχολογία & Νευροεπιστήμες Ι, ΙΙ)

Θεματικές Ενότητες 5ου Έτους:
Ι.Βραχεία Συνθετική Ψυχοθεραπεία
ΙΙ. Θεραπεία Ζεύγους
ΙΙΙ. Σωματοκεντρική Ψυχοθεραπεία
IV. Τραυματοθεραπεία και Καταστάσεις του Εγώ

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Δίπλωμα Συνθετικής Συμβουλευτικής:

*Απόφοιτος/-η Α.Ε.Ι (Ψυχολογίας/Κοινωνικής Εργασίας)

*Απόφοιτος/-η Ιατρικής (με ειδίκευση τη Ψυχιατρική/Παιδοψυχιατρική/Νευρολογία)

*Προφορική Συνέντευξη με μέλος του διδακτικού προσωπικού του Ινστιτούτου

*Σε περίπτωση αποφοίτων λυκείου θα υπάρξει 5% διαθεσιμότητα σε θέσεις εφόσον οι υποψήφιοι παρουσιάσουν τόσο προσωπικές όσο ακαδημαικές δεξιότητες.

*Προσωπική Θεραπεία

*Επιθυμητά: * Άριστη Γνώση Αγγλικών/ Γαλλικών * Προηγούμενη εκπαίδευση στη Συμβουλευτική, Συμβουλευτική Ψυχολογίακαι να παρουσιάζει ενδιάφέρον για τη Συμβουλευτική.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Δίπλωμα Συνθετικής Ψυχοθεραπείας:

* Απόφοιτος/-η Α.Ε.Ι (Ψυχολογίας/Κοινωνικής Εργασίας)

*Απόφοιτος/-η Ιατρικής (με ειδίκευση τη Ψυχιατρική/Παιδοψυχιατρική/Νευρολογία)

* Απόφοιτος Πιστοποιημένου Προγράμματος Συνθετικής Συμβουλευτικής (θα εξετάζεται κατά περίπτωση) εκτός αν είναι απόφοιτος του προγράμματος του Ευρωπαικού Ινστιτούτου Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας E.I.C.P. ( τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων).

Προσωπική Θεραπεία
Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να πραγματοποιήσουν προσωπική θεραπεία Συνθετικού προσανατολισμού, διάρκειας 250 ωρών με αναγνωρισμένο Συνθετικό Ψυχοθεραπευτή τον οποίο θα εγκρίνει το Ευρωπαικό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας- EICP (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων). Οι συναντήσεις οφείλουν να έχουν εβδομαδιαία βάση και να καλυφθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος με δυνατότητα παράτασης ενός έτους.
Πρακτική Άσκηση

Όλοι οι σπουδαστές υποχρεούνται σε εποπτευόμενη κλινική πρακτική άσκηση διάρκειας 380 ωρών, η οποία οφείλεί να πραγματοποιηθεί εν μέρει σε δημόσιους φορείς (160 ώρες) και οι υπόλοιπες σε ιδιωτική βάση με ατομικά περιστατικά.

Εποπτεία

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος οφείλει να ολοκληρώσει 95 ώρες εποπτείας και να καταθέσει τέσσερα περιστατικά προς αξιολόγηση από δύο διαφορετικούς επόπτες.
Το πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις τις European Association of Psychotherapy & της European Association of Integrative Counseling and Psychotherapy, η οποία μετά το τέλος του προγράμματος και των υποχρεώσων του σπουδαστή δέχεται αυτόματα τον σπουδαστή ως μέλος, ενώ του παρέχει πιστοποίηση Συνθετικού Ψυχοθεραπευτή.

Πληροφορίες:
28210-70830 enquire@eicp.eu , www.eicp.eu

Για εγγραφές

Για απορίες

Δείτε τα βιβλία μας

Βρες τον Θεραπευτή σου

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!