0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.

Συμβουλευτικές Δεξιότητες

Home / Συμβουλευτικές Δεξιότητες

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας – E.I.C.P. (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων) έχει οργανώσει κύκλο σπουδών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις Δεξιότητες Συμβουλευτικής. Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει ειδικούς ψυχικής υγείας στις βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Συμβουλευτικές Δεξιότητες

Σκοπός του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι σπουδαστές μας θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν τον ρόλο και τις δράσεις ενός Συμβούλου,
 • Περιγράφουν τα είδη και μοντέλα της Συμβουλευτικής,
 • Επιλέγουν τις κατάλληλες δεξιότητες και τεχνικές στην άσκηση της Συμβουλευτικής

Αξιολόγηση - Πιστοποίηση

Για τη λήψη του πιστοποιητικού εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα υποχρεούνται σε παρακολούθηση των μαθημάτων-εργαστηρίων-σεμιναρίων, εκπόνηση και παράδοση γραπτών εργασιών και επιτυχή ολοκλήρωση εξετάσεων .

Θεματικές Ενότητες

o Η έννοια της επικοινωνίας
o Προοπτική της επικοινωνίας
o Θέτοντας μια επικοινωνιακή βάση
o Αντίληψη του εαυτού μας και των άλλων
o Λεκτική επικοινωνία
o Μη λεκτική επικοινωνία
o Σωματοκινητική επικοινωνία
o Διαπροσωπική επικοινωνία
o Μεταδίδοντας τις ιδέες και τα συναισθήματα
o Ικανότητες της ακρόασης
o Ικανότητες ανταπόκρισης
o Ομαδική επικοινωνία
o Συμμετέχοντας στις ομάδες εργασίας
o Δημόσιες ομιλίες
o Εργαστήριο Επικοινωνίας 

o Εισαγωγή στη Συμβουλευτική

o Θεωρητικό υπόβαθρο της Συμβουλευτικής

o Η Συμβουλευτική Σχέση

o Ο Σύμβουλος και ο Συμβουλευόμενος

o Το Συμβουλευτικό πλαίσιο

o Η Συμβουλευτική παρέμβαση

o Μεθοδολογία της Συμβουλευτικής (Έννοια, Περιεχόμενο και Προσεγγίσεις)

o Μέθοδοι Συμβουλευτικής Παρέμβασης (Μέσα και Υλικά)

o Ειδικές Τεχνικές και Δεξιότητες της Συμβουλευτικής

o Ειδικές διαγνωστικές τεχνικές

o Η Εφαρμογή της Συμβουλευτικής και το Πλαίσιο

o Αρχές και Δεοντολογία άσκησης της Συμβουλευτικής

o Η Τάση προς τη Σύνθεση των Προσεγγίσεων της Ψυχοθεραπείας

o Θέματα που Σχετίζονται με τη Θεραπευτική Διαδικασία

o Η Θέση των Τεχνικών και της Αξιολόγησης στη Συμβουλευτική

o Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική, (Μάθημα και Εργαστήριο)

o Η αρχική συνεννόηση με τον πελάτη, καθορισμός του πρώτου ραντεβού, ανταλλαγή βασικών πληροφοριών

o Η πρώτη συνεδρία

o Κατανόηση του εσωτερικού πλαισίου αναφοράς

o Επίδειξη προσοχής και ενδιαφέροντος

o Παράφραση και αντανάκλαση συναισθημάτων

o Έναρξη και δόμηση

o Διατύπωση ερωτήσεων

o Παρακολούθηση και καταγραφή

o Παροχή προκλήσεων και ανατροφοδότησης

o Αυτοαποκάλυψη

o Διαχείριση αντιστάσεων και πραγματοποίηση παραπομπών

o Διευκόλυνση της επίλυσης προβλημάτων

o “Προγύμναση” (προετοιμασία), επίδειξη και πρόβα

o Εκπαίδευση στη χαλάρωση

o Βελτίωση της συνομιλίας με τον εαυτό

o Βελτίωση των κανόνων

o Βελτίωση των αντιλήψεων

o Διαπραγμάτευση της κατ’ οίκον εργασίας

o Διεξαγωγή των ενδιάμεσων συνεδριών

o Τερματισμός της παροχής βοήθειας

o Θεραπευτική σχέση, αυθεντικότητα και ενσυναίσθηση

o Η ενσυναίσθηση – Η αυθεντικότητα του ψυχοθεραπευτή -Ο σεβασμός προς τον πελάτη.

o Η θεραπευτική διαδικασία: έναρξη και ολοκλήρωση

o Βασικές παρεμβάσεις και τεχνικές των κυριότερων ψυχοθεραπευτικών μοντέλων.

o Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Συμβουλευτικής

Διάρκεια προγράμματος

6 μήνες με δυνατότητα παρακολούθησης δια ζώσης & εξ αποστάσεως

Προϋποθέσεις εισαγωγής

 • Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να γίνει δεκτός/η ένας σπουδαστής/στρια στο πρόγραμμα είναι να έχει ήδη ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές και να μην είναι κάτω των 25 ετών.

 • Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον πληρούν τα παρακάτω:
  • Να είναι άνω των 25 ετών
  • Να έχουν παρακολουθήσει άλλο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα συναφούς αντικειμένου

Επαγγελματικά & προσωπικά οφέλη

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο σπουδαστής θα έχει :

 • Αποκτήσει τη γνώση πάνω στις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στη Συμβουλευτική και την πρακτική της.
 • Προσεγγίσει τη Συμβουλευτική πρακτική με κριτικό πνεύμα.
 • Εφαρμόσει τις δεξιότητες επικοινωνίας και βασικές τεχνικές Συμβουλευτικής στο επαγγελματικό και προσωπικό του πεδίο.
 • Αναπτύξει ικανότητες αυτογνωσίας και προσωπικής εξέλιξης.

Για εγγραφές

Για απορίες

Δείτε τα βιβλία μας

Βρες τον Θεραπευτή σου

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!