0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.

Πολιτική απορρήτου

Home / Πολιτική απορρήτου

Α. Εισαγωγή

 1. Το απόρρητο των επισκεπτών του ιστοτόπου μας, είναι πολύ σημαντικό για εμάς και είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του. Η πολιτική μας εξηγεί πως θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.
 2. Η συναίνεση σας στη χρήση των cookies σε συμφωνία με τους όρους της πολιτικής μας κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπο, μας επιτρέπει την χρήση cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας.

B. Εύσημα

Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε με την χρήση προτύπου από την SEQ Legal (seqlegal.com) και της GDPRGREECE (WWW.GDPRGREECE.COM)

Γ. Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Οι παρακάτω τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλεγούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν:

 1. Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας μεταξύ των οποίων η διεύθυνση IP σας, η γεωγραφική σας τοποθεσία ο τύπος και η έκδοση του περιηγητή σας και το λειτουργικό σας σύστημα.
 2. Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση του ιστοτόπου περιλαμβάνοντας την εξωτερική πηγή, τη διάρκεια της επίσκεψης, της προβολές σελίδων και τη διαδρομή πλοήγησης στον ιστότοπο;
 3. Πληροφορίες όπως η διεύθυνση email σας, την οποία εισάγετε κατά την εγγραφή στον ιστότοπο.
 4. Πληροφορίες που εισάγετε κατά τη δημιουργία του προφίλ σας στον ιστότοπο μας—για παράδειγμα, το όνομα σας, οι φωτογραφίες προφίλ, το φύλο, η ημερομηνία γέννησης, η προσωπική σας κατάσταση, τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι σας, πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση σας και πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση σας.
 5. Πληροφορίες, όπως το όνομα και το email σας, τις οποίες εισάγετε κατά την ρύθμιση των συνδρομών σας και για την αποστολή των emails και/η των ενημερωτικών δελτίων.
 6.  Πληροφορίες που εισάγετε κατά τη χρήση υπηρεσιών στον ιστότοπο μας.
 7. Πληροφορίες που προκύπτουν κατά τη χρήση του ιστότοπου, όπως πότε, πόσο συχνά και κάτω από ποιες συνθήκες το χρησιμοποιείτε.
 8.  Πληροφορίες σχετικές με τις αγορές σας, τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και τις συναλλαγές που κάνετε στον ιστότοπο, οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τον τηλεφωνικά σας αριθμό, τη διεύθυνση του email σας και της πληροφορίες της πιστωτικής σας κάρτας.
 9.  Πληροφορίες που κοινοποιείτε στον ιστότοπο με την πρόθεση της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη σας τις πληροφορίες προφίλ σας και το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών σας.
 10. Πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία σας με εμάς μέσω email ή μέσω του ιστοτόπου, περιλαμβάνοντας το περιεχόμενο επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα (metadata).
 11. Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία μας στέλνετε.

Προτού αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπικές πληροφορίες κάποιου τρίτου ατόμου, θα πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου σχετικά με την κοινοποίηση και την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών του, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Δ. Χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε εμάς χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται από αυτή την πολιτική στις σχετικές σελίδες του ιστοτόπου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες για τους παρακάτω σκοπούς:

 1. διαχείριση του ιστοτόπου και της επιχείρησης μας
 2. προσωποποιημένη διαμόρφωση του ιστοτόπου για εσάς
 3.  ενεργοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων υπηρεσιών σας στον ιστότοπο μας
 4. αποστολή των αγαθών που αγοράζετε μέσω του ιστοτόπου μας
 5. παροχή υπηρεσιών που αγοράζετε μέσω του ιστοτόπου μας
 6.  αποστολή κινήσεων, τιμολογίων και υπενθυμίσεων πληρωμής σε εσάς, καθώς και συλλογή πληρωμών από εσάς
 7.  αποστολή μη διαφημιστικών επικοινωνιών
 8. αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email σχετικά με τα αιτήματά σας
 9.  αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας μέσω email αν το έχετε ζητήσει (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή αν πλέον δεν επιθυμείτε το ενημερωτικό δελτίο)
 10. αποστολή διαφημιστικών επικοινωνιών, σχετικών με την επιχείρηση σας ή τις επιχειρήσεις συγκεκριμένων τρίτων μερών οι οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μέσω κοινοποιήσεων ή, αν έχετε συμφωνήσει σε αυτό, μέσω by email ή παρόμοιας τεχνολογίας (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή αν πλέον δεν επιθυμείτε διαφημιστικές επικοινωνίες)
 11. παροχή στατιστικών δεδομένων των χρηστών μας σε τρίτα μέρη (τα οποία δεν θα είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν κανένα χρήστη από αυτές τις πληροφορίες)
 12.  διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλατε οι ίδιοι ή σχετίζονται με τον ιστότοπο σας
 13.  διατήρηση της ασφάλειας του ιστοτόπου και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης
 14. επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής του ιστοτόπου μας (περιλαμβάνοντας και τη επιτήρηση προσωπικών μηνυμάτων που διακινούνται μέσω της ιδιωτικής διαδικτυακής υπηρεσίας μηνυμάτων μας) και
 15.  άλλες χρήσεις.

Αν υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες προς δημοσίευση στον ιστότοπο μας, θα δημοσιεύσουμε ή θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε συμφωνία με την αδειοδότηση σας.

Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιορίσουν τη δημοσίευση των πληροφοριών σας στον ιστότοπο μας και μπορούν να διαμορφωθούν χρησιμοποιώντας τον έλεγχο απορρήτου στον ιστότοπο.

Δεν θα διοχετεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς τη συναίνεση σας σε κανένα τρίτο μέρος ή σε οποιαδήποτε εμπορικό τμήμα τρίτου μέρους.

 

Ε. Κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους μας, τα στελέχη, τους εκπροσώπους τους προμηθευτές ή τους υπεργολάβους μας όπως απαιτείται για τους σκοπούς που αναφέρει η παρούσα πολιτική.

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιοδήποτε μέλος της εταιρείας και των συνεργατών μας όπως απαιτείται για τους σκοπούς που αναφέρει η παρούσα πολιτική.

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές μας πληροφορίες:

 1. στο μέτρο που απαιτείται βάσει νόμου
 2. σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία
 3.  με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου)
 4. στον αγοραστή (ή πιθανού αγοραστή) οποιουδήποτε αγαθού της επιχείρισης το οποίο πουλάμε (ή σκεφτόμαστε να πουλήσουμε) και
 5. σε οποιονδήποτε βάσιμα πιστεύουμε ότι μπορεί να ανήκει στην δικαστική η οποιοδήποτε άλλη αρμόδια αρχή σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών στην περίπτωση που θεωρούμε ότι η αντίστοιχη αρχή θα απαιτήσει την κοινοποίηση των συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών.

Επίσης όπως αναφέρεται στην παρούσα πολιτική, δεν θα παρέχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρα.

Ζ. Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

 1. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να αποθηκευτούν να επεξεργαστούν και να μετακινηθούν μεταξύ οποιωνδήποτε χωρών στις οποίες λειτουργούμε έτσι ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.
 2. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορούν να μεταφερθούν στις ακόλουθες χώρες που δεν διαθέτουν αντίστοιχη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων με αυτή που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή: οι ΗΠΑ, η Ρωσία η Ιαπωνία η Κίνα και η Ινδία.
 3.  Οι προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύετε στον ιστότοπο μας ή υποβάλλετε προς δημοσίευση στον ιστότοπο μας, δύνανται είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τη χρήση ή τη λανθασμένη χρήση τέτοιων πληροφοριών από τρίτους.
 4. Συμφωνείτε ρητά στη μεταφορά των προσωρινών δεδομένων η οποία περιγράφεται στην ενότητα F.

Η. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

 1. Η Ενότητα G ορίζει την διαδικασία και την πολιτική διατήρησης προσωπικών δεδομένων, που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις σχετικά με τη διατήρηση και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.
 2. Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιοδήποτε σκοπό δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο διάστημα είναι απαραίτητο για αυτό το σκοπό.
 3. Παρά τις υπόλοιπες διατάξεις που προβλέπει η Ενότητα G, θα διατηρήσουμε έγγραφα (μεταξύ των οποίων και ηλεκτρονικά έγγραφα) που περιέχουν προσωπικά δεδομένα

    1. στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο.
    2. αν θεωρούμε ότι τα έγγραφα μπορεί να σχετίζονται με οποιαδήποτε νομική διαδικασία σε ισχύ και
    3. με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου)

Θ. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

 1. Θα λάβουμε τις απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση η την αλλοίωση των προσωπικών σας δεδομένων.
 2. Θα αποθηκεύσουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στους ασφαλείς (προστατευμένους με κωδικό- και τείχος προστασίας) διακομιστές.
 3. Όλες οι ηλεκτρονικές χρηματικές συναλλαγές που διενεργούνται στον ιστότοπο μας προστατεύονται από την τεχνολογία κρυπτογράφησης μας.
 4. Αποδέχεστε ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου.
 5. Είστε υπεύθυνοι να διατηρήσετε εμπιστευτικό τον κωδικού που χρησιμοποιείτε, δεν θα σας ζητήσουμε τον κωδικό σας (παρά μόνο όταν συνδέεστε στον ιστότοπο μας).

Ι. Τροποποιήσεις

Μπορεί να ενημερώνουμε την πολιτικής μας κατά καιρούς δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση στον ιστότοπο μας κατά καιρούς. Θα πρέπει περιστασιακά να ελέγχετε τη σελίδα ώστε να σιγουρευτείτε ότι κατανοείτε οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική μας. Μπορεί να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στην πολιτική μας μέσω email ή μέσω ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στον ιστότοπο μας.

 

Κ. Τρίτοι ιστότοποι

Ο ιστότοπος μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους σε, και πληροφορίες από, τρίτους ιστότοπους. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές προστασίας και της πρακτικές τρίτων μερών.

 

Λ. Ενημέρωση πληροφοριών

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν οι πληροφορίες που έχουμε για εσάς χρειάζονται ενημέρωση ή διόρθωση.

 

Μ. Cookies

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μία σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται μέσω ενός διακομιστή και αποθηκεύεται στον περιηγητή. Το αναγνωριστικό κατόπιν αποστέλλεται πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που ο περιηγητής ζητά μία σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies μπορεί να είναι είτε “μόνιμα” ή cookies “σύνδεσης”: ένα μόνιμο cookie αποθηκεύεται σε έναν περιηγητή και παραμένει σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης του, εκτός αν διαγραφεί νωρίτερα από το χρήστη, ένα cookie σύνδεσης, από την άλλη, θα λήξει με το τέλος της σύνδεσης του χρήστη, όταν κλείσει ο περιηγητής. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν το χρήστη αλλά τα προσωπικά δεδομένα σας που διατηρούμε μπορεί να συνδέονται με δεδομένα που αποθηκεύονται ή ανακτώνται από cookies. Χρησιμοποιούμε μόνο cookies σύνδεσης/ μόνο μόνιμα cookies / cookies σύνδεσης και μόνιμα στον ιστότοπο μας.}

 

Τα ονόματα των cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο μας και ο σκοπός χρήσης τους ορίζεται παρακάτω:

χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο μας Google Analytics και Adwords για να αναγνωρίζουμε έναν υπολογιστή όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο / να εντοπίσουμε τους χρήστες κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο / να επιτρέψουμε τη χρήση καλαθιού αγορών στον ιστότοπο / να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου / να αναλύσουμε τη χρήση του ιστοτόπου / να διαχειριστούμε τον ιστότοπο / να προστατευτείτε από απάτη και να βελτιώσετε την προστασία του ιστοτόπου / να προσωποποιήσουμε τον ιστότοπο για κάθε χρήστη / να στοχεύσουμε διαφημίσεις που μπορεί να ενδιαφέρουν συγκεκριμένους χρήστες / περιγράψτε τους σκοπούς};

Οι περισσότεροι περιηγητές σας επιτρέπουν να μη δεχτείτε cookies—για παράδειγμα:

στον Internet Explorer (version 10) μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις για cookie που βρίσκονται πατώντας “Εργαλεία”, “Επιλογές Internet”, “Απόρρητο” και “Για Προχωρημένους”

στο Firefox (version 24) μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” “Απόρρητο,” επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό” από το μενού και αφαιρώντας την επιλογή “Αποδοχή cookies από ιστοτόπους”; και

στο Chrome (version 29), μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies αν μπείτε στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος” και πατώντας “Ρυθμίσεις”, “Προβολή σύνθετων ρυθμίσεων”, και “Ρυθμίσεις περιεχομένου” και επιλέγοντας “Αποκλεισμός ιστοτόπων από δεδομένα” κάτω από την επικεφαλίδα “Cookies”.

Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων. Αν αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου σας.

Μπορείτε να διαγράψετε cookies ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας—για παράδειγμα:

στον Internet Explorer (version 10), θα πρέπει να διαγράψετε χειροκίνητα τα αρχεία των cookie (μπορείτε να βρείτε οδηγίες στο http://support.microsoft.com/kb/278835 );

στο Firefox (version 24), μπορείτε να διαγράψετε τα cookies πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” και “Απόρρητο”, μετά επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό”, πατώντας “Προβολή Cookies,” και “Αφαίρεση Όλων των Cookies” και

στο Chrome (version 29), μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies μπαίνοντας στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος”, και πατώντας “Ρυθμίσεις”, “Προβολή Προσαρμοσμένων ρυθμίσεων” και “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης” και κατόπιν επιλέγοντας “Διαγραφή cookies και άλλων δεδομένων ιστοτόπου” προτού πατήσετε “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης”.

Η διαγραφή όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων

 

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η H “Τσιριγώτης Θεόδωρος – Χαραλαμπάκης Αναστάσιος ΙΚΕ” με τον ομώνυμο τίτλο Ευρωπαικό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας – EICP, από τούδε και στο εξής Ινστιτούτο διαθέτει την ιστοσελίδα www.eicp.eu (η «Ιστοσελίδα») για να παρέχει γενικές πληροφορίες για το Ινστιτούτο και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα εφόσον συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης.

 

Αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων

 

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Με την πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα και τη χρήση της συμφωνείτε να τηρείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και να δεσμεύεστε από αυτούς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε να τηρείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και να δεσμεύεστε από αυτούς, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα, να την χρησιμοποιείτε ή να μεταφορτώνετε υλικό από αυτήν.

 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δύνανται να μεταβληθούν

 

Το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή μεταβολής των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή δίχως πρότερη ειδοποίηση. Το Ινστιτούτο δύναται να κάνει κάτι τέτοιο αναρτώντας ενημερωμένη ή μεταβλημένη έκδοση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα Ιστοσελίδα. Η χρήση από την πλευρά σας της παρούσας Ιστοσελίδας κατόπιν οποιασδήποτε τέτοιου είδους αλλαγής συνεπάγεται και συμφωνία από την πλευρά σας να τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως έχουν μεταβληθεί και να δεσμεύεστε από αυτούς. Για αυτό το λόγο, σας παροτρύνουμε να διαβάζετε τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Το Ινστιτούτο δεσμεύεται να σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων που χρησιμοποιούν αυτό τον ιστότοπο. Η δήλωση περί προσωπικών δεδομένων που έχει αναρτηθεί σε αυτό τον ιστότοπο περιγράφει την τρέχουσα πολιτική και πρακτική του Ινστιτουτου όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνονται από το Ινστιτούτο σε αυτό τον ιστότοπο.

 

Αυτή η πολιτική προσωπικών δεδομένων αποτελεί μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων χρήσης. Εφόσον συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, αποδέχεστε και τη συγκέντρωση, χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που βρίσκεται σε αυτό τον ιστότοπο. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο να τη διαβάσετε.

 

Ονόματα χρηστών, κωδικοί πρόσβασης και ασφάλεια

 

Κάθε όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης για αυτή την ιστοσελίδα, που σας έχει δοθεί ή έχει επιλεγεί από εσάς, προορίζεται για χρήση από εσάς προσωπικά και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από κανένα άλλο (συμπεριλαμβανομένων κι άλλων εργαζομένων στην εταιρεία σας). Εσείς και η εταιρεία σας είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του δικού σας ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Επιπλέον, εσείς κι η εταιρεία σας είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό τον ιστότοπο με τη χρήση του δικού σας ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης, είτε αυτή η χρήση ήταν εγκεκριμένη από εσάς και την εταιρεία σας είτε όχι. Εσείς ή η εταιρεία σας πρέπει να ειδοποιείτε άμεσα το Ινστιτούτο  για οποιαδήποτε γνωστή ή πιθανή αναρμόδια χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης ή οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας.

 

Ενημέρωση πληροφοριών χρήστη

 

Εσείς ή η εταιρεία σας πρέπει να ενημερώνετε έγκαιρα το Ινστιτούτο  αν οποιαδήποτε πληροφορία που έχετε δώσει ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής (οι “πληροφορίες χρήστη”) έχει αλλάξει, ή αν εσείς ή η εταιρεία σας έχετε αντιληφθεί ότι οι πληροφορίες χρήστη είναι ανακριβείς ή ατελείς.

 

Παρόλη την υποχρέωση τη δική σας ή της εταιρείας σας να παρέχετε σ το Ινστιτούτο  ενημερωμένες πληροφορίες χρήστη, το Ινστιτούτο  έχει το δικαίωμα να βασίζεται στις πληροφορίες χρήστη που έχετε δώσει εσείς ή η εταιρεία σας μέχρι εκείνη τη στιγμή που εσείς ή η εταιρεία σας να δώσει στο Ινστιτούτο  ενημερωμένες πληροφορίες χρήστης. Εσείς και η εταιρεία σας επιπλέον συμφωνείτε ότι το Ινστιτούτο  μπορεί να σας στείλει ειδοποιήσεις σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις σε αυτό τον ιστότοπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας την τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εσείς ή η εταιρεία σας δώσατε στο Ινστιτούτο 

 

Αν σταματήσετε να είστε εργαζόμενος ή εγκεκριμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας σας, ή σταματήσετε να έχετε έγκριση από την εταιρεία σας για να χρησιμοποιείτε αυτό τον ιστότοπο, τότε η εταιρεία σας πρέπει να ειδοποιήσει εγκαίρως στο Ινστιτούτο, κι εσείς δεν είστε πια εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιείτε αυτό τον ιστότοπο.

 

Μεταξύ εσάς και της εταιρείας σας και του Ινστιτούτου, το Ινστιτούτο θα έχει την μόνη και αποκλειστική κυριότητα όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και ενδιαφερόντων σε αυτό τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, το σχεδιασμό, τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργικότητα, την πλοήγηση, το περιεχόμενο και τη γενική εμφάνιση του ιστότοπου, και όλων των δεδομένων που συγκεντρώνονται σε αυτό τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, όλα τα πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με αυτό, όπως δικαιώματα δημιουργού, πατέντες, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά και τεχνογνωσία.

 

Δικαίωμα αλλαγής του ιστότοπου

 

Το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου με οποιοδήποτε τρόπο, ή να περιορίσει την πρόσβαση σε αυτό τον ιστότοπο, ή να καταργήσει αυτό τον ιστότοπο, οποιαδήποτε στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση και χωρίς να θεωρείται υπόλογη σε σας ή την εταιρεία σας για πιθαμές συνέπειες από αυτές τις αλλαγές ή αυτή την κατάργηση.

 

Πνευματικά δικαιώματα και περιορισμένη άδεια

 

Οτιδήποτε βλέπετε και ακούτε σε αυτή την Ιστοσελίδα (το «Περιεχόμενο»), συμπεριλαμβανομένων, επί παραδείγματι, όλων των κειμένων, των φωτογραφιών, των εικόνων, των γραφικών, των ηχητικών αποσπασμάτων, των αποσπασμάτων βίντεο, και των αποσπασμάτων βίντεο με ηχητική επένδυση, αποτελεί προστατευμένη πνευματική ιδιοκτησία σύμφωνα με τον νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών και τους ισχύοντες διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διατάξεις των διεθνών συνθηκών.

 

Σας δίνετε μια μη αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης του Περιεχομένου, όμως με τους ακόλουθους περιορισμούς:

 

Μπορείτε να μεταφορτώσετε, να αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε και να αντιγράψετε επιλεγμένα τμήματα του Περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, υπό τον όρο ότι:

 

χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο που μεταφορτώνετε αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς ή για την προώθηση των επιχειρηματικών σας συναλλαγών με το Ινστιτούτο

δεν θα δημοσιεύσετε ή θα αναρτήσετε μέρος αυτού του Περιεχομένου σε οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο ή άλλο μέσο με παρόμοιο περιεχόμενο με αυτό που παρουσιάζεται σε αυτόν εδώ τον ιστότοπο

να αποδίδετε το Περιεχόμενο στο Ινστιτούτο ;

δεν μεταβάλλετε ούτε τροποποιείτε το Περιεχόμενο κατ’ οποιονδήποτε τρόπο ούτε διαγράφετε ή τροποποιείτε οποιαδήποτε ανακοίνωση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων ή ανακοίνωση περί εχεμύθειας.

Πέραν των περιπτώσεων που δηλώνονται ρητώς παραπάνω, δεν έχετε το δικαίωμα αντιγραφής, μεταφόρτωσης, εκτύπωσης, δημοσίευσης, προβολής, εκτέλεσης, διανομής, μετάδοσης, μεταβίβασης, μετάφρασης, τροποποίησης, προσθήκης, ενημέρωσης, ταξινόμησης, περικοπής ή άλλης μεταβολής ή προσαρμογής του συνόλου ή οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας δίχως την πρότερη λήψη έγγραφης άδειας από του Ινστιτούτου.

 

Με εξαίρεση τα προαναφερθέντα, κανένα δικαίωμα, κανένας τίτλος ή συμφέρον από το μεταφορτωμένο Περιεχόμενο δεν μεταβιβάζεται σε εσάς όταν μεταφορτώνετε Περιεχόμενο από την παρούσα ιστοσελίδα. Με εξαίρεση την περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια, η οποία χορηγείται ρητώς παραπάνω, κανένα στοιχείο που περιέχεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν θα εκλαμβάνεται ως εκχώρηση αδείας, είτε με υποδήλωση είτε με ανασκευή είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ούτε κανένα άλλο δικαίωμα επί οποιουδήποτε πνευματικού δικαιώματος, εμπορικού σήματος, ευρεσιτεχνίας ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας του Ινστιτούτου ή οποιουδήποτε τρίτου.

 

Εμπορικά Σήματα

 

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που προβάλλονται στην παρούσα Ιστοσελίδα αποτελούν καταχωρημένα και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα του Ινστιτούτου, μιας εκ των θυγατρικών αυτής ή τρίτων που έχουν αδειοδοτήσει τα εμπορικά τους σήματα στο Ινστιτούτο σε μια εκ των θυγατρικών αυτής.

 

Με εξαίρεση όσα ρητώς αναφέρονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν έχετε το δικαίωμα αναπαραγωγής, προβολής ή χρήσης κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος δίχως την πρότερη λήψη έγγραφης άδειας του Ινστιτούτου.

Αυθόρμητες Ιδέες

 

Το Ινστιτούτο δέχεται ευχαρίστως τα σχόλια και τις απόψεις σας αναφορικά με την παρούσα Ιστοσελίδα. Όλες οι πληροφορίες και το υλικό που υποβάλλετε στο Ινστιτούτο μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, όπως οποιαδήποτε σχόλια, απόψεις, ιδέες, ερωτήματα, σχέδια, δεδομένα και τα συναφή, θα θεωρούνται ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ και ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΕΣ. Για το λόγο αυτό, σας ζητούμε να μην μας αποστέλλετε πληροφορίες ή υλικό το οποίο δεν επιθυμείτε να μας μεταβιβάσετε, συμπεριλαμβανομένων, δίχως κανέναν περιορισμό, οποιωνδήποτε εμπιστευτικών πληροφοριών ή πρωτότυπου δημιουργικού υλικού όπως ιδέες προϊόντων, υπολογιστικούς κώδικες ή πρωτότυπα καλλιτεχνήματα.

 

Υποβάλλοντας ανακοινώσεις και/ή υλικό στο Ινστιτούτο μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, μεταβιβάζετε στο Ινστιτούτο δίχως καμία επιβάρυνση, όλα τα παγκόσμια δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα επί όλων των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των πληροφοριών και/ή του υλικού που υποβάλλετε. Το Ινστιτούτο θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία και/ή υλικό υποβάλλετε μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας και οποιεσδήποτε ιδέες, οποιαδήποτε τεχνογνωσία ή τεχνική περιλαμβάνεται στις εν λόγω πληροφορίες και/ή το υλικό, για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, και όχι μόνο, της ανάπτυξης, της κατασκευής και της προώθησης προϊόντων χρησιμοποιώντας τις εν λόγω πληροφορίες ή το υλικό δίχως περιορισμό και δίχως καμία αποζημίωση προς εσάς

 

Εντούτοις, το Ινστιτούτο δεν θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες ή το υλικό που υποβάλλετε μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας κατ’ ουδένα τρόπο ο οποίος συνιστά παραβίαση των ισχυόντων νόμων περί ιδιωτικότητας. Συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο δεν θα δημοσιοποιεί το όνομά σας ούτε θα δημοσιοποιεί κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο το γεγονός ότι έχετε υποβάλλει πληροφορίες ή υλικό σε αυτήν εκτός εάν: (α) έχει λάβει την έγκρισή σας για τη χρήση του ονόματός σας, ή (β) σας έχει πρώτα ενημερώσει ότι το υλικό ή οι άλλες πληροφορίες που υποβάλλετε σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της παρούσας ιστοσελίδας θα δημοσιευθεί ή θα χρησιμοποιηθεί κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο αναγράφοντας το όνομά σας, ή (γ) εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο.

 

Είστε υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και άλλο υλικό το οποίο περιλαμβάνεται σε οποιεσδήποτε ανακοινώσεις υποβάλλετε μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, δίχως κανέναν περιορισμό, της αλήθειας και της ακρίβειας αυτών.

 

Παρακαλώ να έχετε υπόψη σας ότι οι προτάσεις σας (για παράδειγμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας) δεν είναι νομικά δεσμευτικές για το Ινστιτούτο . Επομένως, τιμολόγια, υπενθυμίσεις και τα λοιπά πρέπει να στέλνονται αποκλειστικά στις διευθύνσεις που έχουν καθοριστεί το αντίστοιχο συμβόλαιο.

 

Πληροφορίες Τρίτων

 

Ορισμένες από τις πληροφορίες, τα άρθρα και άλλο υλικό που διατίθεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας παρέχονται στο Ινστιτούτο από τρίτους. Κατά την άποψή μας, όπου είναι εφικτό, η πηγή του εν λόγω υλικού τρίτων επισημαίνεται. Το εν λόγω υλικό τρίτων παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για το δικό σας συμφέρον και τη δική σας εξυπηρέτηση. Το Ινστιτούτο δεν επιδοκιμάζει το εν λόγω υλικό ούτε τους προμηθευτές που μας το παρέχουν, και επιπλέον το Ινστιτούτο δεν δεσμεύεται ούτε εγγυάται ότι το εν λόγω υλικό είναι έγκυρο, ακριβές, ολοκληρωμένο ή αξιόπιστο. Το Ινστιτούτο δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών τρίτων.

 

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες του Ινστιτούτου

 

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους ιστότοπους τους οποίους διαχειρίζεται το Ινστιτούτο ή άλλες εταιρίες του Ινστιτούτου. Αυτοί οι Άλλοι Ιστότοποι του Ινστιτούτου είναι ξεχωριστοί και τελείως διαφορετικοί ιστότοποι. Επομένως, κάθε Άλλος Ιστότοπος του Ινστιτούτου διέπεται από τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις χρήσης και τη δική του πολιτική περί προσωπικών δεδομένων. Αν αποκτήσετε πρόσβαση σε Άλλους Ιστότοπους του Ινστιτούτου μέσω συνδέσμων σε αυτό τον ιστότοπο, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και τη δήλωση περί προσωπικών δεδομένων στους άλλους ιστότοπους της Syngenta που επισκέπτεστε.

 

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

 

Η παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους σε Ιστοσελίδες τις οποίες δεν λειτουργεί το Ινστιτούτο. Οι εν λόγω υπερσύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για το δικό σας συμφέρον και τη δική σας εξυπηρέτηση και δεν υποδηλώνουν καμία επιδοκιμασία του υλικού που περιλαμβάνεται σε αυτές τις Ιστοσελίδες τρίτων ούτε οποιαδήποτε σχέση με τους φορείς που τις λειτουργούν.Το Ινστιτούτο δεν ελέγχει τις εν λόγω Ιστοσελίδας και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους. Η πρόσβαση στις εν λόγω Ιστοσελίδες και η χρήση αυτών αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

 

Πληροφορίες Προϊόντων

 

Οποιαδήποτε πληροφορία περιλαμβάνεται ή αναφέρεται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι απλώς ενδεικτική και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται παρά μόνο ως εισαγωγή στο Ινστιτούτο  και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτής. Για συγκεκριμένες συμβουλές και οδηγίες αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε απευθείας με το Ινστιτούτο . Τα άτομα που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν ένα προϊόν προστασίας των καλλιεργειών ή ένα προϊόν σε κόκκους θα πρέπει να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες που αναγράφονται στην ταμπέλα που συνοδεύει το εν λόγω προϊόν και να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς αναφορικά με τη χρήση του εν λόγω προϊόντος. Προτού χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε προϊόν προστασίας των καλλιεργειών, βεβαιωθείτε ότι είναι καταχωρημένο προς χρήση στη χώρα σας.

 

Επικοινωνία

 

Η επιλογή «Επικοινωνία» σε μερικούς ιστότοπους του Ινστιτούτου σας προσφέρει τη δυνατότητα να στέλνετε σχετικές ερωτήσεις στους ειδικούς μας. Αυτή η δυνατότητα υπάρχει για τη διευκόλυνσή σας. Η χρησιμότητα της απάντησής μας στην ερώτησή σας εξαρτάται από το πόσο ολοκληρωμένες ή ακριβείς είναι οι πληροφορίες πάνω στις οποίες βασίζεται καθώς και σε άλλους παράγοντες πέρα από στον έλεγχό μας, όπως ο καιρός. Εσείς και η εταιρεία σας είστε οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την εκτίμηση της αξίας και της χρησιμότητας της απάντησής μας.

 

Μερικοί ιστότοποι του Ινστιτούτου θα αναρτούν αντιπροσωπευτικές ερωτήσεις κι απαντήσεις οι οποίες πιστεύουμε ότι θα είναι ενδιαφέρουσες σε άλλους εγγεγραμμένους χρήστες. Παρακαλούμε στην ερώτησή σας μην συμπεριλάβετε εμπιστευτικές πληροφορίες, ή πληροφορίες σχετικές με την περιουσία σας ή που θα επέτρεπαν σε κάποιον να σας αναγνωρίσει. Διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε τις ερωτήσεις για λόγους σαφήνειας ή μεγέθους. Παρακαλούμε διαβάστε το τμήμα με αυτούς τους όρους και της προϋποθέσεις χρήσης σχετικά με τις υποβολές πριν μας στείλετε οποιαδήποτε πληροφορία.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Η χρήση της παρουσας ιστοσελιδας απο την πλευρα σας πραγματοποιειται αποκλειστικα με δικη σας ευθυνη. Σε καμια περιπτωση το ινστιτούτο , οι θυγατρικες αυτης ή οποιοσδηποτε διευθυντης, οποιοδηποτε στελεχος, οποιοσδηποτε υπαλληλος ή αντιπροσωπος αυτων δεν θα φερει ευθυνη για οποιαδηποτε αμεση ή έμμεση απωλεια ή ζημια προκυπτει απο ή σε σχεση με την προσβαση σας στην παρουσα ιστοσελιδα, τη χρηση ή την αδυναμια χρησης αυτης ή την στηριξη σας σε οποιαδηποτε πληροφορια παρεχεται στην παρουσα ιστοσελιδα. Διχως κανεναν περιορισμο προς τα παραπανω, το Ινστιτούτο δεν θα φερει ευθυνη κατ’ ουδενα τροπο για πιθανα σφαλματα ή παραληψεις στα περιεχομενα της παρουσας ιστοσελιδας. Αυτο ισχυει ιδιαιτερα για οποιεσδηποτε αναφορες σε προϊοντα και υπηρεσιες που παρεχονται απο το Ινστιτούτο. Η παρουσα αποτελει συνολικο περιορισμο ευθυνης που ισχυει για καθε ειδους απωλεια και ζημια, ειτε αμεση ειτε εμμεση, γενικη, ειδικη, συμπτωματικη, παρεπομενη, παραδειγματικη ή άλλη, συμπεριλαμβανομενων, διχως κανεναν περιορισμο, της απωλειας δεδομενων, εισοδηματος ή κερδων. Ο εν λογω περιορισμος ευθυνης ισχυει ειτε η υποτιθεμενη ευθυνη βασιζεται σε συμβαση, αμελεια, αδικοπραξια, ρητη ευθυνη ειτε βασιζεται σε ο,τιδηποτε αλλο και ακομη και εαν ενας εξουσιοδοτημενος αντιπροσωπος του Ινστιτούτου ή των θυγατρικων αυτης ειχε ενημερωθει ή θα επρεπε να γνωριζει την πιθανοτητα πραγματοποιησης των εν λογω ζημιων.

 

Η παρούσα ισχύει στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, είτε η υποτιθέμενη ευθύνη βασίζεται σε συμβόλαιο, αμέλεια, αδικοπραξία, αντικειμενική ευθύνη είτε σε οτιδήποτε άλλο, ακόμα κι αν ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος κάποιας εταιρείας του Ινστιτούτου είχε ενημερωθεί ή θα έπρεπε να γνωρίζει την πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών και χωρίς να έχει σχέση η αποτελεσματικότητα άλλων μέτρων.

 

Εσείς και η εταιρεία σας αναγνωρίζετε κι αποδέχεστε ότι το Ινστιτούτο δεν θα μπορούσε να προσφέρει σε σας και στην Εταιρεία σας αυτό τον ιστότοπο δωρεάν αν η ευθύνη της δεν περιοριζόταν όπως αναφέρεται παραπάνω.

 

Αν κάποιος από αυτούς τους περιορισμούς της δήλωσης περιορισμού ευθύνης διαπιστωθεί ότι είναι άκυρος ή ανεφάρμοστος για οποιοδήποτε λόγο, τότε η συνολική ευθύνη των εταιρειών του Ινστιτούτου και των αντίστοιχων εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες και άδειες και που υπό αυτές τις συνθήκες περί ευθυνών οι οποίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ευθύνης που αναφέρεται παραπάνω, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 500 Ευρώ (ή το αντίστοιχο στο τοπικό νόμισμα).

 

Συγκεκριμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ευθύνης που αναφέρεται παραπάνω, οπότε μέρος ή το σύνολο του περιορισμού της ευθύνης μπορεί να μην ισχύει για εσάς ή για την εταιρεία σας κι εσείς ή η εταιρεία σας μπορεί να έχετε επιπλέον δικαιώματα.

 

Ισχύουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία

 

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται και θα υπόκεινται στη νομοθεσία της Ελλάδας.

 

Αποποίηση

 

Η αποτυχία μας σε οποιαδήποτε στιγμή να απαιτήσουμε την εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται με την παρούσα δε θα θεωρείται αποποίηση αυτής της διάταξης ή του δικαιώματος. Όλες οι αποποιήσεις πρέπει να γίνονται γραπτώς και να υπογράφονται από το μέρος που δεσμεύεται. Εκτός κι αν η έγγραφη αποποίηση περιέχει μια ρητή δήλωση προς το αντίθετο, καμία αποποίηση από το Ινστιτούτο για οποιασδήποτε παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης αυτών των όρων και προϋποθέσεων κι οποιουδήποτε δικαιώματος αναφέρεται στην παρούσα, θα ερμηνεύεται ως αποποίηση όποιας συνεχιζόμενης ή επακόλουθης παραβίασης μιας τέτοιας διάταξης, ως αποποίησης της ίδιας της διάταξης ή αποποίηση ενός δικαιώματος σύμφωνα με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

 

Αυτοτέλεια

 

Αν κάποιο αρμόδιο δικαστήριο κρίνει ότι οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι παράνομη, αυτή η διάταξη θα αλλάξει και θα ερμηνευτεί όσο το δυνατόν καλύτερα για την επίτευξη του σκοπού της αρχικής διάταξης στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η νομοθεσία, ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

 

Συνολική Συμφωνία

 

 Η παρούσα Συμφωνία συνιστά την συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Ινστιτούτου αναφορικά με την πρόσβασή σας στην παρούσα Ιστοσελίδα και/ή τη χρήση αυτής.

 

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις δεν θα τροποποιηθούν εκτός κι αν κάτι τέτοιο εκφράζεται ρητώς σε αυτό το κείμενο.

 

Ημερομηνία αναθεώρησης

 

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις τροποποιήθηκαν τελευταία φορά στις 25 Ιανουαρίου 2023.

Για εγγραφές

Για απορίες

Δείτε τα βιβλία μας

Βρες τον Θεραπευτή σου

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!