0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.

Κανονισμοί Λειτουργίας

Home / Κανονισμοί Λειτουργίας

Ίση μεταχείριση

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας E.I.C.P. (τέως Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων) είναι πλήρως εναρμονισμένο με το ελληνικό και το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ελληνικού Συντάγματος, «όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και «Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις». Το άρθρο 116 του Συντάγματος προβλέπει επίσης ότι η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν συνιστά διάκριση λόγω φύλου και ότι η πολιτεία πρέπει να λάβει μέτρα για την εξάλειψη των ανισοτήτων που υφίστανται, ιδίως σε βάρος των γυναικών. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Συντάγματος, όλα τα άτομα που ζουν στην ελληνική επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Οι απαγορευμένος λόγος διάκρισης στην Ελλάδα είναι «φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, φύλου, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις (ή μη συμμετοχής), την οικογενειακή κατάσταση και την εγκυμοσύνη». (Ν. 3304/2005)

Κανονισμοί Λειτουργίας

Ο Νόμος 3304/2005 έχει αντικατασταθεί από τον Νόμο 4443/2017. Εκτός από τους παραπάνω λόγους που προστατεύονται από τον νόμο, ο νέος νόμος προσθέτει τα ακόλουθα στον κατάλογο των προστατευμένων λόγων: χρόνια ασθένεια, καταγωγή, οικογενειακή ή κοινωνική κατάσταση και ταυτότητα ή χαρακτηριστικά φύλου. Ο νέος νόμος απαγορεύει επίσης οποιαδήποτε διάκριση λόγω συσχετισμού με άτομο/άτομα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται με τους προαναφερθέντες προστατευμένους λόγους. Παρομοίως, ο νέος νόμος απαγορεύει οποιαδήποτε διάκριση λόγω αντίληψης και αντιμετωπίζει την άρνηση παροχής κατάλληλου καταλύματος σε άτομο με αναπηρία ως μορφή διάκρισης.

Κατάλληλο κατάλυμα θεωρούνται οι «απαραίτητες και κατάλληλες τροποποιήσεις, οι οποίες υιοθετούνται προκειμένου να εξασφαλίσουν την ίση μεταχείριση των ατόμων με αναπηρίες ή χρόνιες ασθένειες, υπό τον όρο ότι κανένα από αυτά τα μέτρα δεν δημιουργεί υπερβολική ή αδικαιολόγητη επιβάρυνση για τον εργοδότη».

Ο Νόμος 4491/2017 απαγορεύει τη διάκριση λόγω ταυτότητας φύλου. Ο Νόμος ορίζει την «ταυτότητα φύλου» ως «τον εσωτερικό και προσωπικό τρόπο με τον οποίο ένα άτομο αισθάνεται σχετικά με το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο το οποίο έχει καταχωριστεί κατά τη γέννηση σύμφωνα με τα βιολογικά χαρακτηριστικά του. Σύμφωνα με τον Νόμο Αριθ. 4808/2021 απαγορεύεται η διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, πολιτικών, θρησκευτικών ή φιλοσοφικών πεποιθήσεων, καταγωγής, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικότητας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, ταυτότητας ή φύλου, αναπηρίας ή ιδιότητας μέλους ή μη μέλους κάποιου συνδικάτου.

Πηγή Συμβούλιο της Ευρώπης: https://www.coe.int/el/web/echr-toolkit/linterdiction-de-la-discrimination

Για εγγραφές

Για απορίες

Δείτε τα βιβλία μας

Βρες τον Θεραπευτή σου

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!