0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.

Moνοετής Μετεκπαίδευση στη Θεραπεία Ζεύγους & Συμβουλευτική Γάμου

Home / Moνοετής Μετεκπαίδευση στη Θεραπεία Ζεύγους & Συμβουλευτική Γάμου

Εκπαίδευση στη Θεραπεία Ζεύγους & τη Συμβουλευτική Γάμου

Θεραπεία Ζεύγους

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεραπείας ζεύγους και συμβουλευτικής γάμου για ειδικούς ψυχικής υγείας αποτελεί μια εξειδικευμένη προσέγγιση για επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της ψυχικής υγείας και επιθυμούν να αποκτήσουν ειδικές δεξιότητες για την εργασία με ζευγάρια και οικογένειες. Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι συνθετική και συνδυάζει τα τέσσερα βασικά ψυχοθεραπευτικά κύματα των ψυχοδυναμικής, ανθρωπιστικής, γνωστικοσυμπεριφορικής, συστημικής καθώς και τα σύγχρονα πρωτόκολλα αντιμετώπισης όπως των Αnnie Chen, Esther Perel, & Gottman. Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική εκπαίδευση και εργαστηριακή, βιωματική εμπειρία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή θεραπευτικών συνεδριών με ζευγάρια και την παροχή συμβουλευτικής στον γάμο.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το πρόγραμμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το enquire@eicp.eu ή να εδώ.

Σκοπός του προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει ειδικούς ψυχικής υγείας στη συνθετική θεραπεία ζεύγους και συμβουλευτική γάμου και στη κατανόηση της δυναμικής των σχέσεων σε ζευγάρια και οικογένειες, στην εκμάθηση πρακτικών τεχνικών και προσεγγίσεων για τη θεραπεία ζευγαριών και τη συμβουλευτική γάμου, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και ακρόασης για τη διαχείριση συναισθημάτων και συγκρούσεων καθώς και στην Εφαρμογή θεραπευτικών προσεγγίσεων που ενισχύουν την ενότητα και την αλληλεγγύη στα ζευγάρια.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι & απόφοιτοι προγραμμάτων ψυχολογίας, ψυχολόγοι, σύμβουλοι ψυχικής υγείας (απόφοιτοι ή εκπαιδευόμενοι τριετών προγραμμάτων) και ψυχοθεραπευτές (καθώς και εκπαιδευόμενοι ) κατόπιν συνέντευξης με τους υπεύθυνους του προγράμματος.  Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από τον Απρίλιο ως τον Ιούλιο, ωστόσο το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα ολοκλήρωσης των εγγραφών νεότερα. 

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του προγράμματος πραγματοποιείται με μία τελική γραπτή αξιολόγηση στο τέλος της εκπαίδευσης και μία παρουσίαση περιστατικού.

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών του προγράμματος είναι δέκα (10) μήνες.  Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μία Κυριακή τον μήνα (10:00-16:00) στις παρακάτω ημερομηνίες: 27/10, 24/11, 08/12, 26/01, 23/02, 16/03, 13/04, 18/05, 22/06, 06/07.

Ο πλήρης οδηγός σπουδών με λεπτομέρειες θα δοθεί στους σπουδαστές μετά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα.

 

Ενότητες Προγράμματος

Κλινικό ιστορικό ζεύγους, Εφαρμοσμένο πρωτόκολλο πρώτης συνάντησης, Οργάνωση θεραπευτικού σχεδιασμού, Εισαγωγή στη συστημική θεωρία και τη θεωρία ζεύγους, Θεραπευτική Στάση & Συμμαχία, Εκπαίδευση Συστημικών Τεχνικών , Εκπαίδευση στο γενεόγραμμα, Συστημική θεραπεία διαχείρισης απιστίας & διαζυγίου

Η εφαρμογή της ΓΣΘ στη Θεραπεία Ζεύγους, Τεχνικές διαχείρισης επικοινωνίας μεταξύ του ζεύγους, Το συγκεραστικό μοντέλο παρέμβασης, Sex Therapy, Εξαρτήσεις (αλκοόλ, ουσίες) και η διαχείριση στη θεραπεία ζεύγους

Εισαγωγή στη ψυχοδυναμική θεραπεία ζεύγους και τη θεωρία δεσμού, Συνέντευξη δεσμού προσκόλλησης και ενεργά μοντέλα δεσμού, Η επιλογή συντρόφου και η συσχέτιση με τα γονικά πρότυπα, Οικογενειακά Μυστικά

Lgbtqi+, Yπογονιμότητα και θεραπεία Ζεύγους, CA και η διαχείριση στη θεραπεία ζεύγους, Υποστηρικτική θεραπεία στην απώλεια, Συγκινησιακά εστιασμένη θεραπεία, Το μοντέλο θεραπεία ζεύγους της Annie Chen, Το μοντέλο της θεραπείας ζεύγους της Esther Perel, Τριαδικές Σχέσεις, Polyamorous Σχέσεις, Διαπολιτισμικά Ζευγάρια

 

Πρακτική Άσκηση

Οι συμμετέχοντες δεν υποχρεούνται σε πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Στη περίπτωση  πρακτικής, παρέχεται δωρεάν ομαδική εποπτεία.

Προσωπικά Χαρακτηριστικά

Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος θεραπείας ζεύγους και συμβουλευτικής γάμου πρέπει να διαθέτουν ορισμένα σημαντικά προσωπικά χαρακτηριστικά που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν στην εκπαίδευσή τους και στη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία. Καταρχάς, απαιτείται η ικανότητα να ακούν προσεκτικά και να εκφράζουν σεβασμό προς τους άλλους, καθώς η επικοινωνία και η συνεργασία με ζευγάρια απαιτεί ευαισθησία και σεβασμό προς τις προσωπικές τους εμπειρίες και συναισθήματα. Επίσης, η ικανότητα για αυτογνωσία και αυτοανάλυση είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι έτοιμοι να εξερευνήσουν τις δικές τους πεποιθήσεις και συμπεριφορές προκειμένου να κατανοήσουν και να υποστηρίξουν τους πελάτες τους.

Επιπλέον, η ευαισθησία στις διαπροσωπικές σχέσεις και η ικανότητα να εργάζονται με ποικίλα πολιτισμικά και κοινωνικά υπόβαθρα αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις. Επιπλέον, η διάθεση για συνεχή μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη είναι απαραίτητη, καθώς ο τομέας της θεραπείας ζεύγους και συμβουλευτικής γάμου συνεχώς εξελίσσεται και απαιτεί ενημέρωση για νέες μεθόδους και πρακτικές. Τέλος, η δεξιότητα στην ανάλυση και την αξιολόγηση πληροφοριών, καθώς και η ικανότητα να δουλεύουν αποτελεσματικά υπό πίεση και σε δυσκολες καταστάσεις, αποτελούν σημαντικές ικανότητες για τους υποψηφίους.

Πιστοποιήσεις Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και των υποχρεώσεων το Ινστιτούτο χορηγεί δίπλωμα Θεραπεία Ζεύγους & Συμβουλευτική Γάμου.

Το Ινστιτούτο είναι αναγνωρισμένο κέντρο δια βίου μάθησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με δικαίωμα χορήγησης πιστοποιητικών επιμόρφωσης. Με το πέρας των σπουδών, το ινστιτούτο χορηγεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης 140 ωρών, που επιτρέπει τη κατάθεση του παραπάνω σε διαγωνισμούς του δημοσίου. 

Το ινστιτούτο αποτελεί τακτικό και αναγνωρισμένο μέλος του European Distance and E-Learning Network (E.D.E.N.)και έχει βραβευτεί για τη καινοτομία του στη μέθοδο εκπαίδευσης στη ψυχοθεραπεία. 

Οι υποψήφιοι, κατόπιν αξιολόγησης, μπορούν να λάβουν Practitioner Certificate in Couple & Marriage Therapy, από την Ευρωπαική Εταιρία Συνθετικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας. 

Οι υποψήφιοι, κατόπιν αξιολόγησης, μπορούν να λάβουν Professional Diploma in Couple & Marriage Therapy από τον Βρετανικό Οργανισμό National Open College Network. 

Για σπουδαστές ή αποφοίτους προγραμμάτων συστημικής ψυχοθεραπείας, οι ώρες του προγράμματος μπορούν ν΄αναγνωριστούν για την εγγραφή τους στην E.F.T.A. (European Family Therapy Association) & την Ι.F.T.A. (International Family Therapy Association).

Δίδακτρα Προγράμματος

Τα δίδακτρα του προγράμματος καταβάλλονται με προκαταβολή του ποσού και έξι ισόποσες δόσεις. Για τους φοιτητές του Ινστιτούτου σε παράλληλο πρόγραμμα, ή φοιτητές ψυχολογίας (τελειοφοίτους) σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια, υπάρχει η δυνατότητα υποτροφίας 10%.

Για εγγραφές

Για απορίες

Δείτε τα βιβλία μας

Βρες τον Θεραπευτή σου

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!