0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.

Τετραετής Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία

Home / Τετραετής Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία

Το 2018, το Ε.Ι.C.P. – Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας οργάνωσε ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα προγράμματα στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία. Το πρόγραμμα προσέφερε  μια εκτεταμένη και πολυδιάστατη εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της θεωρητικής εκπαίδευσης, της πρακτικής εξάσκησης και της κλινικής εφαρμογής. Μέσω μιας συνθετικής προσέγγισης που συνδύαζε  τις κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις στη ψυχοθεραπεία, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια πλήρη κατανόηση της ανθρώπινης ψυχολογίας και της θεραπευτικής διαδικασίας. Το πρόγραμμα κάλυψε μια ευρεία γκάμα θεμάτων, με έμφαση στην ανθρωποκεντρική, γνωστικοσυμπεριφορική και ψυχοδυναμική προσέγγιση. Οι συμμετέχοντες θα εξειδικεύτηκαν στις δεξιότητές τους στη χρήση των διαφορετικών τεχνικών και προσεγγίσεων, ενισχύοντας έτσι την ικανότητά τους να προσφέρουν ατομική και προσαρμοσμένη ψυχοθεραπευτική υποστήριξη στους πελάτες τους. Χρησιμοποιώντας την εμπειρία και τις γνώσεις από το πρόγραμμα το Ινστιτούτο πέρασε σε αλλαγές. 

 
Από το 2024, το Ινστιτούτο αναδιαμορφώνει και ανανεώνει το πρόγραμμα σπουδών (1550 ωρών) του αφουγκραζόμενο τις νέες απαιτήσεις στον χώρο, πρωτίστως της επιστήμης, και  της  ψυχοθεραπείας και ενοποιεί τις νευροεπιστήμες και τη συνθετική ψυχοθεραπεία. Η νέα βάση του προγράμματος αποτελεί το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο μοντέλο θεραπείας και τα τρία βασικά ρεύματα της συνθετικής ψυχοθεραπείας (ανθρωποκεντρική, ψυχοδυναμικής, γνωστικοσυμπεριφορική). Το ανανεωμένο πρόγραμμα συνθετικής ψυχοθεραπείας συνδυάζει την πλούσια παράδοση της συνθετικής προσέγγισης με τα πιο πρόσφατα ευρήματα από τις νευροεπιστήμες και το βιοκοινωνικό μοντέλο. Αυτή η συνδυαστική προσέγγιση επιδιώκει να προσφέρει μια ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη κατανόηση της ανθρώπινης εμπειρίας και των διαδικασιών θεραπείας.
 

Κύρια Θέματα που Καλύπτονται:

 1. Συνθετική Ψυχοθεραπεία: Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στις αρχές και τεχνικές της συνθετικής ψυχοθεραπείας, η οποία συνδυάζει διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις όπως η ανθρωποκεντρική, η γνωστικοσυμπεριφορική και η ψυχοδυναμική.
 2. Νευροεπιστήμες και Ψυχοθεραπεία: Θα διερευνηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των νευροεπιστημών και η εφαρμογή τους στην κλινική ψυχοθεραπεία. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς η κατανόηση της νευρολογικής και βιοχημικής βάσης της συμπεριφοράς μπορεί να ενισχύσει τη θεραπευτική διαδικασία.
 3. Βιοκοινωνικό Μοντέλο και Ψυχοθεραπεία: Θα εξεταστεί η σημασία των κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στην ψυχική υγεία και την ανάκαμψη από ψυχολογικές διαταραχές. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να ενσωματώσουν τις κοινωνικές πτυχές στην αξιολόγηση και τη θεραπεία των πελατών τους.
 4. Εφαρμογή στην Κλινική Πράξη: Μέσω πρακτικών ασκήσεων, περιπτώσεων μελέτης και ρόλων, καθώς και ομαδικών συζητήσεων, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες για την αποτελεσματική εφαρμογή των νέων γνώσεων και τεχνικών στην κλινική πράξη.
Μέσα από πρακτικές ασκήσεις, κλινικές περιπτώσεις και ομαδικές συζητήσεις, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις διάφορες προσεγγίσεις κατά τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες στη θεραπεία.
 
Στο πρόγραμμα έχουν προστεθεί βιωματικά εργαστήρια κατάλληλα οργανωμένα για τη καλύτερη αφομοίωση σύνθετων διαταραχών. Επιγραμματικά, οι σπουδαστές ακολουθούν ειδική εκπαίδευση στο PTSD – CPTSD (Θεραπεία Μετατραυμτικού Στρες, Θεραπεία Σύνθετου Τραύματος), Mindfulness, Ομαδική Θεραπεία, Θεραπείας μέσω Τέχνης, Γενεογράμματος κ.α.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η τάση προς τη σύνθεση των θεωριών
Σύμφωνα με τον McLeod (2005) μία σειρά από μελέτες στις δεκαετίες του 1960 και 1970 κατέδειξαν ότι αυξάνονταν συνεχώς οι επαγγελματίες εκείνοι που περιέγραφαν τον εαυτό τους ως οπαδό  της «σύνθεσης» (integrationist) και όχι της προσκόλλησης σε ένα μόνο θεωρητικό μοντέλο. Χαρακτηριστικές είναι οι μελέτες των Garfield και Kurtz (1974, 1977) , καθώς και των Prochaska και Norcross (1983) και  O’Sullivan και Dryden (1990) όπου διαπιστωνόταν η τάση των περισσοτέρων κλινικών για τη σύνθεση θεωρητικών προσεγγίσεων. Ενώ οι Hollanders και McLeod (1999) διεξήγαγαν μια έρευνα στην οποία πήραν μέρος περισσότεροι από 300 σύμβουλοι και ψυχοθεραπευτές της Μεγάλης Βρετανίας, μέλη διαφορετικών επαγγελματικών συλλόγων εταιρειών. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να περιγράφουν τον θεωρητικό προσανατολισμό τους με τρόπο ώστε να αποδίδει την πολυπλοκότητα των θεωρητικών επιρροών. Λόγου χάρη, στην ερώτηση σχετικά με τις τεχνικές παρέμβασης, σε ποσοστό 95% δήλωσαν πως χρησιμοποιούσαν ένα εκλεκτικό μείγμα στρατηγικών παρέμβασης. Με βάση το θεωρητικό πλαίσιό τους το 49% αυτοπροσδιορίστηκαν ως σαφώς εκλεκτικοί, ενώ το 38% των συμβούλων δήλωσαν σιωπηρής εκλεκτικοί (ότι δηλαδή ταυτίζονται με ένα μόνο θεωρητικό μοντέλο, αλλά επηρεάζονται και από κάποια άλλα). Μόνο το 13% των συμβούλων που συμμετείχαν στην έρευνα των Hollanders και McLeod (1999) μπορούν να θεωρηθούν άκαμπτοι οπαδοί μίας «καθαρής» προσέγγισης.
 
Συνθετική Προσέγγιση
Η Σύνθεση στην ψυχοθεραπεία σημαίνει ότι ο θεραπευτής επιλέγει τις καλύτερες ή τις καταλληλότερες ιδέες και τεχνικές από ένα φάσμα θεωριών ή μοντέλων, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες του πελάτη. Από την άλλη πλευρά, η σύνθεση αναφέρεται σε ένα σχετικά πιο φιλόδοξο εγχείρημα, κατά το οποίο ο θεραπευτής συνενώνει στοιχεία από διαφορετικές θεωρίες και μοντέλα σε μία νέα θεωρία ή μοντέλο. Ο συνθετικός ψυχοθεραπευτής χρειάζεται απλώς να αναγνωρίζει ή να εντοπίζει ποια στοιχεία του αρέσουν από τις υπάρχουσες προσεγγίσεις. Ο ψυχοθεραπευτής με συνθετικό προσανατολισμό πρέπει να εντοπίζει ποια στοιχεία του είναι χρήσιμα, αλλά και να τα «ομογενοποιεί» σε ένα ενιαίο σύνολο. 
Για πολλούς ανθρώπους, οι όροι «συνθετικός» και «συνθετιστής» εμπεριέχουν μεγαλύτερη διανοητική ακαμψία. Ωστόσο, πρόσφατα έγιναν απόπειρες να αποκατασταθεί η έννοια του εκλεκτισμού. Στην πράξη, και οι δύο έννοιες εξαρτώνται από τον συνδυασμό, κάτι που υποδηλώνει ότι ο ψυχοθεραπευτής δεν αρκείται στην χρήση μίας μόνο θεωρητικής προσέγγισης.
 
Οι διαφορετικοί δρόμοι προς τη σύνθεση
Στη βιβλιογραφία της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας η ανάγκη να δημιουργηθεί μία ευρύτερη, ολοκληρωμένη προσέγγιση έχει διαμορφώσει αντίθετες απόψεις. Αρκετοί συγγραφείς περιέγραψαν τις επιλογές της σύνθεσης. Λόγου χάρη, ο Mahrer (1989) ισχυρίζεται ότι υπάρχουν 6 διακριτές και διαφορετικές στρατηγικές για να επιτευχθεί η σύνθεση των προσεγγίσεων:
 1. Η ανάπτυξη μίας ουσιαστικής νέας θεωρίας. Η στρατηγική αυτή ενέχει το φιλόδοξο και σύνθετο εγχείρημα της δημιουργίας ενός γνήσιου, νέου τρόπου θεώρησης των ανθρώπων, που θα συμπεριλάβει και θα αντικαταστήσει ικανοποιητικά όλες τις υπάρχουσες θεωρίες. Αυτή η προσέγγιση στη σύνθεση αντιστοιχεί με μια επιστημονική επανάσταση, όπως η αντικατάσταση των θεωριών του Νεύτωνα για το χρόνο, το χώρο και τη βαρύτητα με εκείνες του Αϊνστάιν, και είναι προφανώς πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Ωστόσο, η αναγνώριση «υπερθεωρητικών» (transtheoretical) δομών και πλαισίων κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
 2. Η ανάπτυξη μίας από τις τρέχουσες θεωρίες σε βαθμό που θα την καθιστούσε ικανή να αφομοιώσει όλες τις άλλες ανταγωνιστικές ή εναλλακτικές θεωρίες. Σύμφωνα με τον Mahrer (1989), η στρατηγική αυτή είναι εκ θεμελίων λανθασμένη, γιατί καθεμιά από τις τρέχουσες θεωρίες βασίζεται σε μία ριζικά διαφορετική
 3. Η ανάπτυξη μίας κοινής γλώσσας. Το να εστιάσει κανείς στα λεξιλόγια, τα σύνολα λέξεων, φράσεων και εννοιών που χρησιμοποιούνται στις διαφορετικές προσεγγίσεις και να εργαστεί για την ανάπτυξη μίας κοινής γλώσσας για τη συμβουλευτική και τη θεραπεία. Η στρατηγική αυτή είναι χρήσιμη για τους συμβούλους με διαφορετικούς προσανατολισμούς, γιατί τους βοηθά να επικοινωνούν μεταξύ τους αποτελεσματικά.
 4. Η αναγνώριση υπερθεωρητικών εννοιών. Να εστιάσει κανείς στα σημεία που συμφωνούν ή είναι κοινά στις διαφορετικές προσεγγίσεις, ώστε να δημιουργήσει συνθετικές έννοιες και τεχνικές μέσα σε συγκεκριμένους τομείς ή συστατικά μέρη θεραπειών και όχι στο επίπεδο της θεωρίας ή της προσέγγισης. Κοινά σημεία που έχουν εξεταστεί κατ’ αυτό τον τρόπο περιλαμβάνουν τη θεραπευτική συμμαχία και τη διαμόρφωση σταδίων αλλαγής.
 5. Η αναγνώριση κοινών τεχνικών. Η ευρύτερη κοινή χρήση συγκεκριμένων τεχνικών η «λειτουργικών διαδικασιών» από τους επαγγελματίες. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, οι σύμβουλοι και οι θεραπευτές παρατηρούν τους συναδέλφους τους επί το έργον (για παράδειγμα, παρακολουθούν κασέτα) και μαθαίνουντρόπους εργασίας, αλλά σε πρακτικό επίπεδο, όχι σε θεωρητικό.
 6. Έμφαση σε αυτό που είναι αποτελεσματικό. Η χρήση στοιχείων έρευνας βοηθά τους επαγγελματίες να αναγνωρίσουν τεχνικές παρέμβασης που αποδεικνύονται αποτελεσματικές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πελατών. Ο Mahrer (1989) περιγράφει αυτή την εκδοχή σύνθεσης ως «διάγνωση και χορήγηση αγωγής για την αντιμετώπιση του προβλήματος». Ο όρος «τεχνικός εκλεκτισμός» έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράφει αυτή την προσέγγιση από τον Dryden (1984), όπως αναφέρει ο McLeod (2005).
Το πλαίσιο που παρέχει ο Mahrer (1989) αντανακλά τη συνθετότητα του σημερινού διαλόγου για τον εκλεκτισμό και τη σύνθεση. Αυτές οι 6 στρατηγικές συνδυασμού των προσεγγίσεων μπορούν να αποτελέσουν ένα φανταστικό συνεχές, το οποίο στη μία άκρη έχει την έμφαση στις έννοιες και τη διαμόρφωση θεωριών και στην άλλη μία κατά βάση μη θεωρητική, πραγματιστική και εμπειρική προσέγγιση. Στο μέσο αυτού του συνεχούς βρίσκονται οι σύμβουλοι και οι θεραπευτές που δεν είναι ούτε αποκλειστικά πρακτικοί ούτε μόνο θεωρητικοί, αλλά παλεύουν με τα προβλήματα «μετάφρασης» μίας προσέγγισης ή θεωρίας σε μία άλλη. Πρόκειται για συμβούλους που προσπαθούν να μάθουν από τους συναδέλφους τους θέτοντας ερωτήματα, όπως «Τι σημαίνει αυτή η έννοια για μένα;» ή «Πώς μπορεί να ταιριάξει αυτός ο τρόπος εργασίας στο πλαίσιο που έχω δημιουργήσει εγώ;».
 
Η χρήση της αξιολόγησης του πελάτη στις συνθετικές προσεγγίσεις
Η βασική γραμμή στην αξιολόγηση του πελάτη στο πλαίσιο συνθετικών προσεγγίσεων παρέχεται από το γεγονός ότι οι επαγγελματίες με συνθετικό ή εκλεκτικό προσανατολισμό έχουν στη διάθεσή τους ποικίλα εργαλεία και τεχνικές παρέμβασης. Ο τύπος παρέμβασης που επιλέγεται εξαρτάται από τις ιδιαίτερες ανάγκες και την προσωπικότητα του πελάτη. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι, αντίθετα, ο επαγγελματίας που χρησιμοποιεί μία μόνο θεωρία εργάζεται βάσει αυτής με όλους τους πελάτες του.
 
Η χρήση των «υπερθεωρητικών» εννοιών στις συνθετικές προσεγγίσεις
Στην πράξη η βασική στρατηγική για να επιτευχθεί η σύνθεση είναι να βρεθεί μία κεντρική θεωρητική έννοια ή ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορούν να συμπεριληφθούν κάποιες από τις υπάρχουσες προσεγγίσεις. Έχει ειπωθεί (Barkham 1992) ότι οι σύμβουλοι και οι θεραπευτές με συνθετικά προσανατολισμό επιχειρούν να εντοπίσουν υψηλότερου επιπέδου δομές, που να μπορούν να αιτιολογήσουν την ύπαρξη μηχανισμών αλλαγής πέρα από ένα μόνο μοντέλο. Στόχος τους είναι η δημιουργία ενός γνωστικού «χάρτη», ο οποίος θα βοηθήσει να γίνουν κατανοητοί οι σύνδεσμοι και οι σχέσεις μεταξύ ιδεών και τεχνικών. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα συμβουλευτικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούν τέτοιες υπερθεωρητικές ή υψηλότερου επιπέδου δομές.
Ένα παράδειγμα υπερθεωρητικής συνθετικής προσέγγισης που χρησιμοποιείται ευρέως στη συμβουλευτική είναι το κατά Egan (1990) μοντέλο για τον εξειδικευμένο υπεύθυνο παροχής βοήθειας (skilled helper model). Η βασική συνθετική έννοια που επέλεξε ο Egan είναι η διαχείριση προβλημάτων.
Βιβλιογραφία:
1. Barkham, M. (1992). Research on integrative and eclectic therapy in W. Dryden (ed.), “Integrative and Eclectic Therapy: A Handbook”. Buckingham: Open University Press.
2. McLeod, J. (2005). “Εισαγωγή στη Συμβουλευτική”. Αθήνα: Μεταίχμιο.
3. Mahrer, A. (1989). “The Integrations of Psychotherapies: A Guide for Practicing”. NY: Human Sciences Press.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Συνθετική Ψυχοθεραπεία

Σκοπός του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι σπουδαστές μας θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν τον ρόλο και τις δράσεις ενός Ψυχοθεραπευτή,
 • Περιγράφουν τα είδη και μοντέλα της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας,
 • Επιλέγουν τις κατάλληλες δεξιότητες και τεχνικές στην άσκηση της Ψυχοθεραπείας,
 • Αναγνωρίζουν στοιχεία ψυχοπαθολογίας σε ενήλικες,
 • Ερμηνεύουν συμπεριφορές και οργανώνουν δράσεις προκειμένου να ασκούν τις ψυχοθεραπευτικές τους δεξιότητες,
 • Συνεργάζονται με άλλες ειδικότητες προκειμένου για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας του πελάτη τους,
 • Οργανώνουν τον χώρο και τη δομή των συνεδριών τηρώντας τον κώδικα δεοντολογίας,
 • Μελετούν σε βάθος κοινωνικά θέματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία,
 • Εφαρμόζουν τη Συνθετική Ψυχοθεραπεία σε όλο το φάσμα των ηλικιών με γνώμονα τις ιδιαίτερες επιθυμίες και ανάγκες των πελατών τους.

Επιμέρους Στόχοι της Εκπαίδευσης:

 • Κατάρτιση πάνω στις αρχές της συνθετικής θεωρίας και πρακτικής,
 • Εξοικείωση με τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στην Ψυχοθεραπεία (Προσωποκεντρική, Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική, Ψυχοδυναμική, Συστημική, ΣυνδιαλεκτικήΑνάλυση),
 • Σύγκριση διαφορετικών μοντέλων και ανάπτυξη κριτικής ματιάς πάνω στη φιλοσοφία και την άσκηση της Ψυχοθεραπείας,
 • Επιμόρφωση πάνω στη διαδικασία, τα στάδια και τα είδη της ψυχοθεραπευτικής πρακτικής (Συμβουλευτική Ατόμου, Ζεύγους, Ομάδας, Οικογένειας κλπ),
 • Βασική εκπαίδευση και εξάσκηση πάνω στις δεξιότητες και τεχνικές συνθετικής ψυχοθεραπείας,
 • Βασική εκπαίδευση πάνω σε γενικά και ειδικά θέματα Ψυχοθεραπείας (Συμβουλευτική γονέων και παιδιών, σχέσεων, εξαρτήσεων, επαγγελματικός προσανατολισμός κλπ),
 • Εξάσκηση πάνω σε δεξιότητες επικοινωνίας και ενασχόλησης με τον εαυτό.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

 • Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να γίνει δεκτός/η ένας σπουδαστής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι να είναι τελειόφοιτος ή πτυχιούχος στις κοινωνικές επιστήμες (ψυχολογία, κοινωνική εργασία) ή την ιατρική (ειδικότητα νευρολογίας ή ψυχιατρικής ή παιδοψυχιατρικής) ή στη νοσηλευτική. 
 • Απόφοιτοι πανεπιστημίου ή κολλεγίου (μη κοινωνικής επιστήμης ή επιστήμης υγείας) και κάτοχοι ή φοιτητές μεταπτυχιακού προγράμματος στη Ψυχολογία/Συμβουλευτική Ψυχολογία/Κλινική Ψυχολογία μπορούν να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα.
 • Απόφοιτοι πανεπιστημίου ή κολλεγίου (μη κοινωνικής επιστήμης ή επιστήμης υγείας) και κάτοχοι ή φοιτητές διετούς προγράμματος στη Συμβουλευτική θα μπορούσαν να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα. 
 • Απόφοιτοι άλλων επιστημών μπορούν να αιτηθούν και θα αξιολογηθούν κατά περίπτωση.
 • Για περαιτέρω λήψη έντυπου υλικού, οι υποψήφιοι χρειάζεται να συμπληρώσουν τη φόρμα.

Η εισαγωγή στο πρόγραμμα πραγματοποιείται κατόπιν ατομικών συνεντεύξεων, αξιολόγησης του βιογραφικού σημειώματος, της πρότερης ψυχοθεραπευτικής εμπειρίας, της πρότερης κλινικής εμπειρίας, του ενδιαφέροντος περί τη συνθετική ψυχοθεραπεία.

Ο πλήρης και λεπτομερής οδηγός σπουδών θα δοθεί μετά την αποδοχή στο πρόγραμμα.

Μέθοδος μελέτης

Η σειρά μαθημάτων έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να γίνονται κατανοητά από όλους τους σπουδαστές. Το σύνολο της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σύμφωνα με τις αρχές και τις μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων, ενώ προσφέρεται με υβριδική εκπαίδευση. 

Αξιολόγηση

Η διαδικασία λήψης διπλώματος στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει πολλά στάδια και υποχρεώσεις για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Αναλυτικά, αυτές περιλαμβάνουν:

 1. Παρακολούθηση Εισηγήσεων-Σεμιναρίων-Εργαστηρίων: Οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά μαθήματα, τα σεμινάρια και τα εργαστήρια που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.

 2. Παράδοση Γραπτών Εργασιών: Οι σπουδαστές θα κληθούν να παραδώσουν γραπτές εργασίες σχετικές με το περιεχόμενο των μαθημάτων.

 3. Καταγραφή Ημερολογίου Εκπαιδευτικών Εμπειριών: Οι σπουδαστές οφείλουν καταγράφουν τις εκπαιδευτικές εμπειρίες τους σε ημερολόγιο.

 4. Τελικές Εξετάσεις ανά Θεματική Ενότητα: Η επιτυχής ολοκλήρωση τελικών εξετάσεων ανά θεματική ενότητα είναι μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης.

 5. Εκπόνηση και Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας: Οι σπουδαστές οφείλουν να εκπονήσουν διπλωματική εργασία και να την παρουσιάσουν με επιτυχία.

Η συμμετοχή και η επιτυχής ολοκλήρωση όλων αυτών των υποχρεώσεων είναι απαραίτητη για τη λήψη του διπλώματος στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία.

Διάρκεια σπουδών

To κατώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι τα 4 έτη ενώ το ανώτατο χρονικό όριο μέσα στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να ολοκληρώσουν τον κύκλο των υποχρεώσεών τους που προβλέπεται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είναι 7 χρόνια, δηλαδή τα 4 χρόνια της βασικής εκπαίδευσης και 3 επί πλέον χρόνια μέσα στα οποία πρέπει να τακτοποιηθούν όλες οι υποχρεώσεις που έχουν παραμείνει σε εκκρεμότητα μετά το πέρας της τετραετούς βασικής τους εκπαίδευσης. Για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης κάθε εκπαιδευόμενος θα έχει διεκπεραιώσει οκτώ (8) τουλάχιστον περιστατικά από τη διάγνωση μέχρι το τέλος της θεραπείας, με τουλάχιστον τρία διαφορετικά είδη ψυχολογικής δυσφορίας.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κατά το πρώτο έτος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (τον τεχνικό εκλεκτισμό, την αφομοιωτική θεραπεία, την ενοποιητική θεωρία, το μοντέλο των κοινών παραγόντων, τη σχεσιακή ψυχοθεραπεία), τους  θεωρητικούς της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (Α.Lazarus, Beutler, Consoli, Lane, Beitman- Miller, Duncan, Hubble, Freeman, Dolan, Gilbert & Evans). Επίσης, εκπαιδεύονται στις βασικές δεξιότητες ψυχοθεραπείας της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας.

Το δεύτερο έτος εκπαίδευσης οι σπουδές επικεντρώνεται στη ψυχολογική και ψυχοθεραπευτική αξιολόγηση και τη θεωρητική και βιωματική κατανόηση των ανθρωποκεντρικών μοντέλων θεραπείας (gestalt, προσωποκεντρική, συναλλακτική) και τις νευροεπιστήμες στη ψυχοθεραπεία. Δίνεται έμφαση στην έρευνα γίνεται από τη συνθετική ψυχοθεραπεία και στις έννοιες όπως η θεραπευτική συμμαχία, η θεραπευτική σχέση, ο θεραπευτικός σχεδιασμός, η αρχική συνέντευξη κ.α.

Το τρίτο έτος σηματοδοτεί την έναρξη του κλινικού μέρους του προγράμματος. Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στην αντιμετώπιση όλου του φάσματος των ψυχολογικών και ψυχιατρικών διαταραχών (επιγραμματικά αγχώδεις, διαταραχές διάθεσης, σεξουαλικές διαταραχές, διαταραχές ουσιών, διατροφικών διαταραχών) και την αντιμετώπιση με τη χρήση της συνθετικής ψυχοθεραπείας. Στο έτος δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας (με έμφαση το τρίτο κύμα του ΓΣΘ, όπως η θεραπεία σχημάτων) καθώς και την οικογενειακή – συστημική θεραπεία.

Το τέταρτο έτος αποτελεί το τελευταίο έτος και η έμφαση δίνεται στο συνδυασμό συνθετικής – ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας (με έμφαση τη θεωρία δεσμού, τη σχεσιακή ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία), την εκπαίδευση στη ψυχοπαθολογία και αντιμετώπιση παίδων και εφήβων καθώς και στην ολοκλήρωση της τελικής διπλωματικής εργασίας. 

Τα workshops αποτελούν ξεχωριστά βιωματικά εργαστήρια κατάλληλα οργανωμένα για τη καλύτερη αφομοίωση σύνθετων διαταραχών. Επιγραμματικά, οι σπουδαστές ακολουθούν ειδική εκπαίδευση στο PTSD – CPTSD (Θεραπεία Μετατραυμτικού Στρες, Θεραπεία Σύνθετου Τραύματος), Mindfulness, Ομαδικής Θεραπείας, Θεραπείας μέσω Τέχνης, Γενεογράμματος κ.α.

Προσωπική θεραπεία

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται σε περάτωση 280 ωρών προσωπικής ατομικής ψυχοθεραπείας, η οποία ξεκινά το συντομότερο δυνατό μετά την εισαγωγή τους, στο πρόγραμμα. Αυτό αναπτύσσει την ευαισθησία του υποψηφίου στη λειτουργία της ασυνείδητης ψυχικής ζωής στον κλινικό τομέα. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ήδη ξεκινήσει θεραπεία συμβουλεύονται τον υπεύθυνο του προγράμματος για παραπομπή σε κάποιον συνεργάτη ψυχοθεραπευτή του Ινστιτούτου.

Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη ξεκινήσει συνθετική ψυχοθεραπεία, μπορούν να συνεχίσουν με αυτόν τον ψυχοθεραπευτή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, εφόσον ο θεραπευτής τους είναι απόφοιτος αναγνωρισμένου  (τετραετούς – πενταετές) προγράμματος  με κατεύθυνση την ατομική Συνθετική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων. Στην περίπτωση που ο θεραπευτής τους δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, με ευθύνη του εκπαιδευόμενου, οφείλει να ολοκληρώσει τη θεραπεία και να συνεχίσει με Συνθετικό Ψυχοθεραπευτή που να πληροί τα παραπάνω.

Εφόσον ο εκπαιδευόμενος έχει πραγματοποιήσει ατομική θεραπεία (έως και δύο έτη πριν την έναρξη του προγράμματος) σε αναγνωρισμένη θεραπευτική προσέγγιση από αναγνωρισμένο θεραπευτή, ενδέχεται ώρες από την προηγούμενη θεραπεία ν΄αναγνωριστούν από το Ινστιτούτου. Αναμένεται η συνέχιση της θεραπείας του υποψηφίου για το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης και της εποπτευόμενης κλινικής εργασίας.

Μέρος της προσωπικής θεραπείας μπορεί να καλυφθεί από δια ζώσης βιωματικά workshops (τριήμερα/τετραήμερα) που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο ανά τον χρόνο. 

Μέρος της προσωπικής θεραπείας, εφόσον υπάρξει ανάγκη μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο Συμβουλευτικό Κέντρο του Ινστιτούτου. 

Οι δαπάνες της θεραπείας διαπραγματεύονται ιδιωτικά από τον υποψήφιο και τον ψυχοθεραπευτή του. Η θεραπεία είναι πλήρως εμπιστευτική.

Πρακτική άσκηση

Όλοι οι σπουδαστές υποχρεούνται σε εποπτευόμενη κλινική πρακτική άσκηση διάρκειας 380 ωρών, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε ιδιωτικά γραφεία, είτε στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας – E.I.C.P. , είτε στους φορείς με τους οποίους αυτό συνεργάζεται. Ο εκπαιδευόμενος υποχρεούται ανά 4 ώρες άσκησης ψυχολογικής θεραπείας να πραγματοποιεί 1 τουλάχιστον ώρα από αναγνωρισμένο και εκπαιδευμένο επόπτη του ινστιτούτου.

*Κάθε σπουδαστής που πρόκειται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση οφείλει με δική του ευθύνη να έρθει σε αρχική συνεννόηση με το Φορέα στον οποίο ενδιαφέρεται να ασκηθεί προκειμένου να εξασφαλίσει τη θέση άσκησης. Το Ινστιτούτο ενδέχεται να προτείνει τον εκπαιδευόμενο σε συνεργαζόμενους φορείς. Μόνο το ένα τέταρτο της συνολικής πρακτικής μπορεί να πραγματοποιηθεί σε φορέα, οι υπόλοιπες ώρες οφείλουν να πραγματοποιηθούν σε με ατομικά περιστατικά. 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά

Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί με βάση την εκπαίδευσή τους και την εμπειρία τους, τον επιστημονικό τους ενδιαφέρον στον τομέα, τη ψυχολογική τους ικανότητα και ορισμένα χαρακτηριστικά χαρακτήρα. Αυτά περιλαμβάνουν την προσωπική ακεραιότητα, την ωριμότητα και το σταθερό ενδιαφέρον για τις δυσκολίες της ανθρώπινης εμπειρίας και της ψυχολογικής ανάπτυξης, την ικανότητα για ψυχολογική κατανόηση και ευαισθησία, τη δυνατότητα να ακούν και να επικοινωνούν με εμπάθεια, την επιθυμία να παρατηρούν μη κριτικά σε ένα πεδίο που είναι ουσιαστικά υποκειμενικό και μια ανοχή στην πολυπλοκότητα, την ασάφεια και τον ανασφαλή χαρακτήρα. Η εκπαίδευση στη ψυχανάλυση βοηθά τον φοιτητή (υποψήφιο) να αναπτύξει και να ενσωματώσει αυτά τα χαρακτηριστικά και δυνατότητες.

Πιστοποιήσεις

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και των υποχρεώσεων το Ινστιτούτο χορηγεί δίπλωμα στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία

Το ινστιτούτο είναι αναγνωρισμένο κέντρο δια βίου μάθησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με δικαίωμα χορήγησης πιστοποιητικών επιμόρφωσης. Με το πέρας των σπουδών, το ινστιτούτο χορηγεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης 1550 ωρών, που επιτρέπει τη κατάθεση του παραπάνω σε διαγωνισμούς του δημοσίου. 

Το ινστιτούτο αποτελεί τακτικό και αναγνωρισμένο μέλος του European Distance and E-Learning Network (E.D.E.N.)και έχει βραβευτεί για τη καινοτομία του στη μέθοδο εκπαίδευσης στη ψυχοθεραπεία. 

Το ινστιτούτο αποτελεί αναγνωρισμένο οργανωτικό μέλος του British Association for Counselling & Psychotherapy (B.A.C.P.) και οι απόφοιτοι του προγράμματος αναγνωρίζονται, έπειτα από αίτηση τους, ως τακτικά μέλη του τομέα της ψυχοθεραπείας. Ο φορέας έχει ιδρυθεί από τον 1977 και αποτελεί τη ναυαρχίδα των ψυχοθεραπευτών και πρωτοπόροι σε ζητήματα που άπτονται την άσκηση της ψυχοθεραπείας και τη δεοντολογία.

To ινστιτούτο αποτελεί μέλος της Εθνικής Εταιρία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε.) ιδρύθηκε το 1998 & εκπροσωπεί στην Ελλάδα τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy- E.A.P.). Βασικός σκοπός του E.A.P. είναι η καθιέρωση και ο έλεγχος εφαρμογής των κοινών κριτηρίων εκπαίδευσης και κανόνων δεοντολογίας στην άσκηση της ψυχοθεραπείας. Αποτελεί μια ομοσπονδία, η οποία συγκεντρώνει ήδη 70.000 ψυχοθεραπευτές διαφορετικών μεθόδων και κατευθύνσεων από 30 ευρωπαϊκές χώρες, έχει αναγνωρισθεί από την Ε.Ε. ως μη κυβερνητικός οργανισμός και έχει τη θέση του συμβούλου της Ε.Ε. σε θέματα ψυχοθεραπείας. 

Το ινστιτούτο αποτελεί αναγνωρισμένο τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Συνθετικής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας και οι απόφοιτοι του προγράμματος εντάσσονται αυτόματα στο μητρώο των Συνθετικών Ψυχοθεραπευτών. 

Το ινστιτούτο ως μέλος της Ε.Ε.Ψ.Ε. αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας . Η EAP εκπροσωπεί 128 Οργανισμούς (28 εθνικές ενώσεις & 17 ευρωπαϊκές ενώσεις ψυχοθεραπείας) από 41 ευρωπαϊκές χώρες και κατά συνέπεια περισσότερους από 120000 ψυχοθεραπευτές. Ακόμα δέχεται ως μέλη της και ελεύθερους επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές. Η EAP, βασισμένη στη διακήρυξη του Στρασβούργου του 1990 για την ψυχοθεραπεία, αντιπροσωπεύει εκπαιδευτικά κριτήρια υψηλού επιστημονικού επιπέδου & συμβολίζει την ελεύθερη & ανεξάρτητη άσκηση του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή. Η EAP έχει καθιερώσει ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψυχοθεραπευτή (European Certificate for Psychotherapy) του οποίου στόχος είναι η αμοιβαία αναγνώριση & ισότιμη άσκηση του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή στην Ευρώπη. Έχει αναπτύξει κώδικα δεοντολογίας για την προστασία των ασθενών ο οποίος είναι υποχρεωτικός για τα μέλη της. Ακόμη είναι ιδρυτικό & ενεργό μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ψυχοθεραπείας (WCP). 

 

Επαγγελματικά δικαιώματα: Το E.I.C.P. ως ένα από τα παλαιότερα ινστιτούτα εκπαίδευσης, δεσμεύται στη παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης. Καθώς το επαγγελματικό περίγραμμα του ψυχοθεραπευτή δεν είναι κατοχυρωμένο στην ελληνική επικράτεια, η εγγραφή σε κάποιον σύλλογο επιτρέπει τη συμμετοχή σε επιστημονικό κλάδο, ουχί δεν αντικαθιστά την άδεια άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται σε επαγγέλματα όπως η ψυχολογία, η κοινωνική εργασία και η ιατρική από το υπουργείο υγείας. Οι απόφοιτοι του ψυχοθεραπευτικού προγράμματος δικαιούνται έναρξη φορολογικού επιτηδεύματος με το κ.α.δ. ψυχοθεραπευτή, πράξη που τους επιτρέπει τη φορολογικά νόμιμη έναρξη του επαγγέλματος.  Επίσης, η συμμετοχή σε ευρωπαικό και διεθνή σύλλογο, δεν αυτοματοποιεί το δικαίωμα άσκησης της ψυχοθεραπείας σε κάποια ευρωπαική χώρα. Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την άσκηση επαγγέλματος σε έταιρη χώρα οφείλει να έχει διερευνήσει  τις προυποθέσεις άσκησης στην εν λόγω χώρα. Απόφοιτοι του προγράμματος που πληρούσαν τα κριτήρια άσκησης επαγγέλματος σε έταιρη ευρωπαική χώρα (πενταετής σπουδές ψυχολογίας, πρακτική άσκηση) ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή. 

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα του έτους διαμοιράζονται σε προκαταβολή και δόσεις προς διευκόλυνση των εκπαιδευομένων. Τα δίδακτρα παραμένουν σταθερά καθόλη τη διάρκεια της φοίτησης. 

Το Ινστιτούτο προς διευκόλυνση των υποψηφίων οργανώνει περίοδο early bird με έκπτωση 10% (Μάιος – Ιούνιος 2024) ενώ αντίστοιχη  έκπτωση λαμβάνουν υποψήφιοι που προχωρούν σε εφάπαξ καταβολή. 

Πέραν των παραπάνω, το ινστιτούτο χορηγεί υποτροφία 5% σε αποφοίτους του Ινστιτούτο καθώς και σε αποφοίτους του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της επιστημονικότητας στον χώρο της ψυχοθεραπείας, χορηγεί υποτροφία 12% σε αποφοίτους τριετούς προγράμματος κλινικής ή συμβουλευτικής ψυχολογίας, επιπέδου master ή διδακτορικού από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα της ελλάδας ή του εξωτερικού.

Τέλος, αναγνωρίζοντας τη σημασία της αριστείας χορηγεί υποτροφία 10% σε αποφοίτους τετραετούς προγράμματος με μέσο όρο 8.8/10  ή 3.8/4.0 ή σε αποφοίτους τριετούς προγράμματος με high distinction ή first class.

Οι υποτροφίες χορηγούνται εφόσον ο ελάχιστος αριθμός των σπουδαστών είναι δεκαπέντε.

Για εγγραφές

Για απορίες

Δείτε τα βιβλία μας

Βρες τον Θεραπευτή σου

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!