0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.

Τραυματολογία & Ψυχολογία Τραύματος

Home / Τραυματολογία & Ψυχολογία Τραύματος

Εκπαίδευση στη Ψυχοτραυματολογια και τη Θεραπεία Τραύματος

Το πρόγραμμα ψυχοτραυματολογίας και θεραπείας τραύματος προσφέρει μια εμπεριστατωμένη εκπαίδευση σε ειδικούς ψυχικής υγείας που επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην αντιμετώπιση του ψυχοτραύματος. Το πρόγραμμα εστιάζει στην κατανόηση των διαφόρων μορφών τραύματος, των μηχανισμών που τους συνοδεύουν και των επιπτώσεων που έχουν στην ψυχική υγεία των ατόμων.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν βαθειές γνώσεις σχετικά με τις θεωρητικές προσεγγίσεις του σχεσιακού & αναπτυξιακού τραύματος, τις συνθετης μετατραυματικής διαταρχής, τις διαφορετικές μορφές τραύματος (όπως το συμβολικό, το σωματικό, το συναισθηματικό κ.λπ.) και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Επιπλέον, εξασκούνται στην εφαρμογή τεχνικών θεραπείας που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στη μείωση των συμπτωμάτων του ψυχοτραύματος και στην αποκατάσταση της ψυχικής ευεξίας των ατόμων που το έχουν υποστεί.

Μέσα από πρακτικές εφαρμογές, κλινικές περιπτώσεις και βινιέτες, οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν τις ικανότητές τους στη διάγνωση και τη θεραπεία του ψυχοτραύματος, καθιστώντας τους ικανούς να παρέχουν εξειδικευμένη ψυχοθεραπεία σε άτομα που έχουν βιώσει τραύματα. Το πρόγραμμα διαμορφώνει εξειδικευμένους επαγγελματίες με ικανότητες και γνώσεις για να αντιμετωπίσουν τις πολυπλοκότερες πτυχές του ψυχοτραύματος και να προσφέρουν αποτελεσματική στήριξη στους ασθενείς τους.

Τραυματολογία & Ψυχολογία Τραύματος

Σκοπός του προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους ψυχολόγους και ειδικούς ψυχικής υγείας στην αντιμετώπιση του ψυχικού τραύματος με συνεπή, αποτελεσματικό και επιστημονικά θεμελιωμένο τρόπο. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να παράσχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στους εκπαιδευόμενους για να μπορούν να αναγνωρίζουν τα σημάδια του ψυχικού τραύματος, να διαγνώσουν τις επιπτώσεις του στην ψυχολογική λειτουργία των ατόμων και να παρέχουν αποτελεσματική θεραπεία και υποστήριξη σε ατομα που έχουν βιώσει τραύματα.

Επιπλέον, ο σκοπός του προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους εκπαιδευόμενους με τις απαραίτητες δεξιότητες για να αναλαμβάνουν δράση σε διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα ψυχικής υγείας και κοινότητες. Μέσω εκπαιδευτικών διαδικασιών, κλινικής πρακτικής και επιβλεπόμενης εξάσκησης, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν την αυτοπεποίθηση και την εμπειρία που χρειάζονται για να προσφέρουν υψηλού επιπέδου βοήθεια στους ασθενείς τους που έχουν υποστεί τραύματα. Συνολικά, ο σκοπός είναι η δημιουργία ειδικών ψυχολόγων με εμπειρία και γνώσεις στην ψυχοτραυματολογία, έτοιμων να προσφέρουν αποτελεσματική υποστήριξη σε ανθρώπους που έχουν πληγεί από τραύματα.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί ειδικοί ψυχικής υγείας  με εμπειρία και προϋπηρεσία στον χώρο της άσκησης της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας και εμπειρία στη διάγνωση και διαχείριση του PTSD & C-PTSD.

Για τη δήλωση ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι χρειάζεται να συμπληρώσουν τη φόρμα.

Μέθοδος μελέτης & Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης χρησιμοποιεί μια διαφοροποιημένη μέθοδο εκπαίδευσης που συνδυάζει διαλέξεις και βιωματική μάθηση. Οι διαλέξεις παρέχουν την απαραίτητη θεωρητική βάση, ενώ η βιωματική μάθηση επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν εμπειρίες μέσω πρακτικών ασκήσεων, παιχνιδιών ρόλων και συζητήσεων ομάδας. Τα study groups αποτελούνται από μικρές ομάδες εκπαιδευομένων που συναντιούνται τακτικά για να συζητήσουν και να μοιραστούν ιδέες, ενώ οι εποπτείες παρέχουν τη δυνατότητα ατομικής παρακολούθησης και αξιολόγησης της προόδου των εκπαιδευομένων. Επιπλέον, η ατομική θεραπεία προσφέρει τη δυνατότητα για ατομική αξιολόγηση και επεξεργασία των προσωπικών θεμάτων και ανησυχιών, ενώ το peer supervision ενισχύει τη συνεργατική μάθηση και την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και της αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των εκπαιδευομένων. Μέσω αυτών των μεθόδων εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πρακτικής ψυχοτραυματολογίας και θεραπείας τραύματος.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του προγράμματος πραγματοποιείται με κατάθεση γραπτού περιστατικού και βιντεοσκοπημένης συνεδρίας.

Για την αποφοίτηση εκ του προγράμματος είναι υποχρεωτική η προσωπική ατομική θεραπεία (10 ωρών), η ομαδική θεραπεία (20 ώρών), η συμμετοχή σε peer supervision (25 ωρών), η συμμετοχή σε study groups (10 ωρών), η συμπλήρωση ωρών πρακτικής (25 ώρες)

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών του προγράμματος είναι δέκα (10) μήνες.  Τα μαθήματα πραγματοποιούνται πέντε Παρασκευοσαββατοκύριακα (Παρασκευή 19:00-22:00, Σάββατο 10:00-18:00, Κυριακή 10:00-18:00) στις παρακάτω ημερομηνίες: 29/11-01/12/24, 07/02-09/02/25, 25/04-27/04/25, 13/06-15/06/25 & 25/07-27/07/25 

Ενότητες Προγράμματος

Η αξιολόγηση του προγράμματος πραγματοποιείται με κατάθεση γραπτού περιστατικού και βιντεοσκοπημένης συνεδρίας.

Για την αποφοίτηση εκ του προγράμματος είναι υποχρεωτική η προσωπική ατομική θεραπεία (10 ωρών), η ομαδική θεραπεία (20 ώρών), η συμμετοχή σε peer supervision (25 ωρών), η συμμετοχή σε study groups (10 ωρών), η συμπλήρωση ωρών πρακτικής (25 ώρες)

Εισαγωγή στη ψυχοτραυματολογία και θεραπεία τραύματος, Εισαγωγή στη Θεωρία των Self –State, Η νευροβιολογία του ψυχικού τραύματος, Evidence Based Θεραπείες τραύματος, Polyvalgal θεραπεία και προσέγγιση

Κλινικό Ιστορικό, Ιστορικό αναπτυξιακού τραύματος, Δημιουργία πηγών ασφάλειας,  Διαχείριση παιδικής κακοποίησής, Εργασία με το βρεφικό κομμάτι, Ενσυνείδητες καταστάσεις και ασκήσεις, Ψυχοδυναμική οπτική του παιδικού και αναπτυξιακού τραύματος

Συνέντευξη Δεσμού, Δουλεύοντας με τα Self Parts και το τραύμα προσκόλλησης, Ξεχωριστά είδη τραύματος, Τεχνικές εφαρμογές Compassion Inquiry

Εργασία με το τραύμα και τις διαταραχές προσωπικότητας, Διάγνωση και διαφοροδιάγνωση PTSD & CPTSD , Αυτοτραυματιστικές καταστάσεις, Εργασία με το αναπτυξιακό τραύμα

Ανεπτυγμένη εργασία με την ego state therapy & τα self – parts, Εργασία τραύματος με εξαρτημένα άτομα, Ανεπτυγμένες ασκήσεις ενσυνειδητότητας

Πρακτική Άσκηση

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να έχουν πραγματοποιήσει συνολικά είκοσι πέντε (25) συνεδρίες (συνολικά) με τουλάχιστον δύο περιστατικά.

Προσωπικά Χαρακτηριστικά

Για το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη ψυχοτραυματολογία και θεραπεία τραύματος, είναι σημαντικό να έχουν οι υποψήφιοι τα παρακάτω προσωπικά χαρακτηριστικά:

  1. Ευαισθησία και ενσυναίσθηση: Η ικανότητα να είναι ευαίσθητοι στα συναισθήματα και τις ανάγκες των άλλων και να εκφράζουν συμπάθεια και συναισθηματική συμπαράσταση.
  2. Επικοινωνιακές Δεξιότητες: Η ικανότητα να επικοινωνούν αποτελεσματικά με διαφορετικούς ανθρώπους και να δημιουργούν εμπιστοσύνη και ευαισθησία στις σχέσεις.
  3. Συνειδητοποίηση του Εαυτού: Η ικανότητα να είναι συνειδητοί των δικών τους συναισθημάτων, σκέψεων και συμπεριφορών και να αντιμετωπίζουν τις προσωπικές τους προκλήσεις με ανοικτό μυαλό και αυτοσυνειδησία.
  4. Συνεργατικότητα: Η ικανότητα να εργάζονται αποτελεσματικά σε ομαδικό περιβάλλον και να συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες υγείας για την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας.
  5. Συνεχής Μάθηση: Η δέσμευση για συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων στον τομέα της ψυχοτραυματολογίας και θεραπείας τραύματος.

Αυτά τα προσωπικά χαρακτηριστικά είναι σημαντικά για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την αποτελεσματική εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα του προγράμματος καταβάλλονται με προκαταβολή του ποσού και έξι ισόποσες δόσεις.

Για εγγραφές

Για απορίες

Δείτε τα βιβλία μας

Βρες τον Θεραπευτή σου

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!