0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.

Τραυματολογία & Ψυχολογία Τραύματος

Home / Τραυματολογία & Ψυχολογία Τραύματος

Εκπαίδευση στη Ψυχοτραυματολογια και τη Θεραπεία Τραύματος

Τραυματολογία & Ψυχολογία Τραύματος

Σχετικά με το πρόγραμμα

Τι είναι η Τραυματοθεραπεία και Οι Καταστάσεις του Εγώ; 

Η τραυματοθεραπεία είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των ψυχικών συνεπειών που προκαλούνται από τραυματικές εμπειρίες. Το ψυχικό τραύμα μπορεί να προκληθεί από ένα μεμονωμένο σοβαρό γεγονός, όπως ένα ατύχημα ή μια βίαιη επίθεση, ή από μια σειρά συνεχόμενων γεγονότων, όπως χρόνια κακοποίηση ή εκτεταμένη έκθεση σε βία.
Η τραυματοθεραπεία αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των συναισθηματικών και συμπεριφορικών συμπτωμάτων που προκύπτουν από το ψυχικό τραύμα, όπως η άγχος, η κατάθλιψη, οι επαναλαμβανόμενες εικόνες και οι εφιάλτες. Οι θεραπευτές που ειδικεύονται στην τραυματοθεραπεία χρησιμοποιούν διάφορες προσεγγίσεις και τεχνικές, όπως η αναδιαμόρφωση της αναμνηστικής διαδικασίας, η επανεπεξεργασία των εμπειριών και η ενίσχυση των μηχανισμών αντιμετώπισης και αυτοπεποίθησης του ατόμου.
Στόχος της τραυματοθεραπείας είναι η ανάκτηση της ψυχολογικής ευεξίας και η επανακατάκτηση της κανονικότητας στη ζωή του ατόμου μετά από ένα ψυχικό τραύμα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η τραυματοθεραπεία ψυχικού πρέπει να διεξάγεται από ειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας με εμπειρία στην αντιμετώπιση τραυματικών εμπειριών. Στην παραπάνω ανάγκη αναπτύχθηκε η θεραπεία των καταστάσεων του εγώ.
Η θεωρία των καταστάσεων του εγώ αναπτύχθηκε από τους John G. Watkins και Helen H. Watkins. Αρχικά, ξεκίνησαν να εξερευνούν τον τρόπο με τον οποίο η ατομική προσωπικότητα αποτελείται από διάφορες καταστάσεις του εγώ που λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους. Βασιζόμενοι σε προηγούμενα έργα και έρευνες σχετικά με τις καταστάσεις του εγώ, όπως αυτές που προέκυψαν από ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία, θεραπεία Gestalt και από τη θεραπεία ψυχοδράματος, ανέπτυξαν την θεωρία των καταστάσεων του εγώ.
Η θεωρία προσφέρει ένα πλαίσιο για την κατανόηση του πώς οι διάφορες καταστάσεις του εγώ εμφανίζονται, αλληλοεπιδρούν και επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την εμπειρία του ατόμου. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας των καταστάσεων του εγώ, οι θεραπευτές εργάζονται με τις διάφορες καταστάσεις του εγώ εντός ενός ασφαλούς και συνεργατικού περιβάλλοντος, προκειμένου να ενισχύσουν την ενοποίηση και την ισορροπία του εαυτού. Η θεραπεία των καταστάσεων του εγώ (ego-state therapy) είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που επικεντρώνεται στην αναγνώριση, την εξέταση και την ενσυναίσθηση των διαφορετικών καταστάσεων του εγώ που υπάρχουν μέσα σε ένα άτομο. Οι καταστάσεις του εγώ αναφέρονται σε διαφορετικά υποσυνείδητα μέρη του εαυτού μας που αναλαμβάνουν ρόλους, συμπεριφορές και πεποιθήσεις σε διαφορετικές συγκεκριμένες καταστάσεις ή καταστάσεις που βιώνουμε.
Στη θεραπεία των καταστάσεων του εγώ, ο θεραπευτής βοηθά τον ασθενή να αναγνωρίσει και να κατανοήσει αυτές τις διάφορες καταστάσεις του εγώ, καθώς και την πλήρη έκφραση και ενσυναίσθηση τους. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο ασθενής μπορεί να επιτύχει ενσυναίσθηση, αυτοαποδοχή και ολοκλήρωση των διαφορετικών πτυχών του εαυτού του. Αυτή η θεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση τραυματικών εμπειριών, παρελθοντικών προβλημάτων και περιοριστικών πεποιθήσεων που επηρεάζουν την ευεξία και τη λειτουργία του ατόμου.

Το πρόγραμμα προσφέρεται & δια ζώσης & εξ αποστάσεως

Σύμφωνα με το Λεξιλόγιο της Ψυχανάλυσης των J. Laplace & J. B. Pontalis (σελ. 503-507) το λήμμα Τραύμα αναφέρεται σε ένα συμβάν της ζωής ενός ατόμου, το όποιο ορίζεται από την ένταση του, από την αδυναμία του ατόμου να το αντιμετωπίσει κατά τρόπο κατάλληλο, και από τον συγκλονισμό και τις παθογόνες επιπτώσεις διάρκειας που επιφέρει στην ψυχική του οργάνωση. Τραυματισμό μπορεί να προκαλέσει κάθε εμπειρία που παραβιάζει το παράθυρο ανοχής του ατόμου και το ακινητοποιεί προκαλώντας του σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργικότητά του. Ωστόσο, το τι μπορεί να είναι τραυματικό σε σημαντικό βαθμό σχετίζεται με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της προσωπικότητας του ατόμου, αλλά και με την ποιότητα και την ένταση της ίδιας της εμπειρίας. Καταστάσεις που μπορούν να βιωθούν τραυματικά είναι: σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, βιασμός ή απόπειρα βιασμού, το κλίμα εκφοβισμού και διαρκούς απειλής, σοβαρά ατυχήματα, σωματικοί τραυματισμοί, ασθένειες, η απώλεια αγαπημένου προσώπου ή εργασίας, φυσικές καταστροφές, έκθεση σε εγκληματικές πράξεις. Το πρόγραμμα αυτό είναι κατάλληλο για τη μετεκπαίδευση ψυχοθεραπευτών με εμπειρία τόσο στην ιδιωτική όσο και σε δημόσια ψυχοθεραπευτική πρακτική.

Οι συμμετέχοντες αναμένετε να μπορούν να:

 • συσχετίσουν τη προσωπική τους επαγγελματική θεραπεία με τη θεωρία
 • αναλύσουν τις έννοιες που διδάσκοντες και να τις χρησιμοποιήσουν όπου επιλεκτικά θεωρούν πως μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν
 • μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδα εποπτείας και να μοιραστούν τις επαγγελματικές τους εμπειρίες
 • να μπορούν να συγγράψουν εργασία μεταπτυχιακού επιπέδου ενσωματώνοντας θεωρητικές έννοιες, τη δική τους αξιολόγηση καθώς και να παρουσιαστεί περιπτωσιολογική μελέτη.

Βασικοί πυλώνες της εκπαίδευσης είναι:

 • Βιολογία & Νευροβιολογία του Τραύματος
 • Τραυματοθεραπεία με τις Καταστάσεις του Εγώ
 • Τραυματοθεραπεία με το παιδικό & αναπτυξιακό τραύμα
 • Τραυματοθεραπεία με το τραύμα δεσμού & το τραύμα σύνδεσης
 •  Τραυματοθεραπεία με διαταραχές προσωπικότητας, αυτοκτονικούς και αποσυνδετικούς ασθενείς
 •  Τραυματοθεραπεία για PTSD

Πληροφορίες προγράμματος

 • Διάρκεια του προγράμματος: 12 μήνες
 • Πιστοποίηση από το EICP & την European Federation of Integrative Counseling & Psychotherapy
 •  Για την ολοκλήρωση του προγράμματος υπάρχει υποχρεωτική πρακτική & εποπτείες

Υποψήφιοι

Προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα:
1.Πτυχίο Ψυχολογίας, Ιατρικής (με ειδικότητα Παιδο/Ψυχιατρική), Κοινωνική Εργασία

2. Επαγγελματική Εμπειρία και Εκπαίδευση στη ψυχοθεραπεία

3. Κλινική Επαγγελματική Εμπειρία

4. Συνέντευξη Εισαγωγής με τους συντονιστές

Πληροφορίες για το κόστος & Δηλώσεις συμμετοχής:

☎️ 2821070830 [11:00-17:00]
📧Δήλωση ενδιαφέροντος:  https://eicp.eu/eggrafes-sto-instioutou-eicp/
📧 enquire@eicp.eu
Συνεντεύξεις: 15 Ιουνίου – 15 Ιουλίου

Για εγγραφές

Για απορίες

Δείτε τα βιβλία μας

Βρες τον Θεραπευτή σου

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!