0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.
0
No products in the cart.

Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία

Home / Νέα & Ανακοινώσεις / Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία
Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία

Περιεχόμενα

Κλινικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία

2019-2024

Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων –

Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας & Εκπαίδευσης

Το Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2011 στα Χανιά. Σκοπός του Κέντρου είναι η παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικα άτομα και ομάδες, καθώς και η επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση ενηλίκων εκπαιδευομένων.

Φέρει επίσημη άδεια ως ανεξάρτητη εκπαιδευτική μονάδα υπό τη μορφή του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας (Αριθμ. Άδειας: 2100829).

Σε ό,τι αφορά στον τομέα των Ψυχολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικα άτομα και ομάδες, το Κέντρο δραστηριοποιείται στην εφαρμογή της Ψυχοδυναμικής & της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής σε ζητήματα που άπτονται του φάσματος των νευρώσεων (αγχώδεις εκδηλώσεις, διαταραχές διάθεσης, διαταραχές πρόσληψης τροφής κ.α.) και άλλων ψυχοκοινωνικών ζητημάτων (πένθος, διαζύγιο, υπογονιμότητα, ανεργία κ.α.) που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο. Επίσης, οι ψυχολόγοι του Κέντρου παρέχουν εξειδικευμένη ψυχολογική παρέμβαση και θεραπεία σε άτομα με ψυχικό τραύμα (PTSD ή Σύνθετο) μέσω της τεχνικής EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing-Απευαισθητοποίηση και Eπαναπροσαρμογή μέσω Οφθαλμικών Kινήσεων).

Ο Τομέας Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης ειδικεύεται στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε ενήλικες εκπαιδευόμενους.

Ειδικότερα, από τον Οκτώβριο του 2011 λειτουργούν επιμορφωτικά προγράμματα κατάρτισης στη Συμβουλευτική και την Ψυχολογική Θεραπεία, τα οποία και διατίθενται σε πλήρη ή μερική φοίτηση, ενώ προσφέρονται και εξ αποστάσεως μέσω σύγχρονων μορφών τηλεκπαίδευσης.

Τα Προγράμματα εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική (Ψυχαναλυτική και Συνθετική) είναι πιστοποιημένα από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής.

Από τον Οκτώβριο του 2019 το Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων σε συνεργασία με την European Federation of Integrative Counselling and Psychotherapy παρέχει πενταετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία με σκοπό την κατάρτιση και την άρτια επιμόρφωση ψυχοθεραπευτών συνθετικής κατεύθυνσης.

Επίσης, στο Κέντρο διενεργείται σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα που άπτονται του φάσματος της επιστήμης της Ψυχολογίας, της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογικής Θεραπείας.

Το Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων (ΨΚΧ) έχει οργανώσει κύκλο σπουδών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Συνθετική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία. Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει Συμβούλους & Ψυχοθεραπευτές, ικανούς να ασκούν Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία Συνθετικής προσέγγισης σε ενήλικα άτομα που παρουσιάζουν μια ευρεία γκάμα αναζητήσεων από τη διερεύνηση του εαυτού (αυτογνωσία) μέχρι τη διαχείριση σύνθετων ψυχικών φαινομένων.

Το πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε πέντε στάδια με τελική πιστοποίηση το Δίπλωμα του Συνθετικού Ψυχοθεραπευτή. Διαδοχικά και κατά εκπαιδευτικό έτος ο σπουδαστής μπορεί να λάβει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις: Πιστοποίηση στην Ανθρωπιστική Συμβουλευτική (1ος χρόνος), Πιστοποίηση στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική (2ος χρόνος), Δίπλωμα στη Συνθετική Συμβουλευτική (3ος χρόνος), Δίπλωμα στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία (5ος χρόνος).

Φιλοσοφία του προγράμματος:

H Συνθετική Ψυχοθεραπεία είναι μια ενοποιημένη ψυχοθεραπευτική μέθοδος που ανταποκρίνεται επαρκώς και αποτελεσματικά στις συναισθηματικές, γνωστικές και πνευματικές απαιτήσεις του ατόμου.

Η Συνθετική Ψυχοθεραπεία έχει στη βάση της τρεις βασικές προσεγγίσεις: ψυχοδυναμική, συμπεριφορική και ανθρωπιστική, και διανθίζει την κάθε μία από αυτές με τεχνικές των άλλων δύο· ενώ, η πελατοκεντρική, gestalt, ψυχανάλυση, ψυχοδυναμική, θεωρία του εγώ, ατομική θεωρία, υπαρξισμός, συνδιαλλακτική, γνωσιακή συμπεριφορική, λογικοθυμική εξετάζονται όχι μόνο από τη δυνατότητα εφαρμογής του θεραπευτή αλλά από την αποτελεσματικότητα που θα έχουν στο θεραπευόμενο.

Κάθε μία από τις παραπάνω προσεγγίσεις εξηγεί εν μέρει τη συμπεριφορά του πελάτη. Στόχος της θεραπείας είναι η τελική ενοποίηση όλων των πτυχών του θεραπευόμενου από τον θεραπευτή, ώστε να επιτευχθεί η συνολική ματιά του εαυτού του από τον ίδιο τον θεραπευόμενο.

Κύριο μέλημα της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας είναι η βελτίωση του ενδοατομικού, διαπροσωπικού και συστημικού τρόπου ζωής του θεραπευόμενου με τελικό στόχο τη βελτίωση του ευ ζην και της ατομικής αυτοπραγμάτωσης.

Τελικός σκοπός είναι η ενσωμάτωση των πολλαπλών πτυχών του του θεραπευόμενου μέσω της συνοδοιπορίας του θεραπευτή με στόχο την ολιστική και ενοποιημένη στάση απέναντι στον εαυτό και τη ζωή.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι απόφοιτοι θα μπορούν να εργαστούν ως Συνθετικοί Ψυχοθεραπευτές σε βραχεία & μακρά συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία.

Δίπλωμα Συνθετικής Συμβουλευτικής1

1(αναγνωρισμένο από την European Association for Counseling )

Θεματικές Ενότητες 1ου Έτους: (Πιστοποίηση στην Ανθρωπιστική Συμβουλευτική)

Ι. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επικοινωνίας & Συνεργασίας

ΙΙ. Θεωρίες Προσωπικότητας

IIΙ. Δεξιότητες Προσωποκεντρικής/Ροτζεριανής Συμβουλευτικής

ΙV. Δεξιότητες Υπαρξιακής Συμβουλευτικής

  1. V. Συμβουλευτική Γκεστάλτ/Μορφολογική

Θεματικές Ενότητες 2ου Έτους: (Πιστοποίηση στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική)

Ι. Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική

ΙΙ. Ψυχοδυναμική Συμβουλευτική

ΙΙΙ. Επαγγελματική Συμβουλευτική & Coaching

  1. IV. Συμβουλευτική Απώλειας & Ζεύγους
  2. V. Συμβουλευτική Οικογένειας, Οικογενειακή Θεραπεία & Συστημικό Πλαίσιο
  3. VI. Γνωστικός Συμπεριφορισμός & η Εφαρμογή του στη Συμβουλευτική (Άγχος & Πανικός)

VII. Θετική Ψυχολογία

Θεματικές Ενότητες 3ου Έτους: (Δίπλωμα στη Συνθετική Συμβουλευτική)

Ι. Συνθετική Σκέψη & Παρέμβαση

ΙΙ. Συνθετική Συμβουλευτική

ΙΙΙ. Διπλωματική Εργασία

 

Δίπλωμα Συνθετικής Ψυχοθεραπείας2

2(αναγνωρισμένο από την European Federation of Integrative Counselling and Psychotherapy)

Θεματικές Ενότητες 4ου Έτους3:

Ι. Ψυχοπαθολογία & Ψυχοδιαγνωστική Παιδιών & Εφήβων

ΙΙ. Ψυχοπαθολογία & Ψυχοδιαγνωστική Ενηλίκων

ΙΙΙ. Εισαγωγή στη Ψυχανάλυση

ΙV. Αντιμετώπιση Διαταραχών μέσω της Συνθετικής Προσέγγισης

3(Για όσους δεν είναι ψυχολόγοι, υποχρεωτικά θα πρέπει να παρακολουθήσουν τις Θ.Ε. Ψυχολογία & Νευροεπιστήμες Ι, ΙΙ)

Θεματικές Ενότητες 5ου Έτους:

Ι. Βραχεία Συνθετική Ψυχοθεραπεία

ΙΙ. Θεραπεία Ζεύγους

ΙΙΙ. Σωματοκεντρική Ψυχοθεραπεία

  1. IV. Τραυματοθεραπεία και Καταστάσεις του Εγώ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να λάβετε τον οδηγό σπουδών και να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας, επικοινωνήστε στο 28210-70830 (καθημερινά 11:00-16:00) 

Για εγγραφές

Για απορίες

Δείτε τα βιβλία μας

Βρες τον Θεραπευτή σου

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!